All posts by admin

Publiek debat duurzaam leven hoogst nodig

Door: Michiel Hobbelt

Grote toename in welvaart, maar nauwelijks gelukkiger

We leven in een van de welvarendste landen ter wereld. Maar er is een probleem: De ecologische voetafdruk van Nederland is ongeveer drieënhalf keer van wat de aarde kan opbrengen (Living Planet Report, 2012). Tevens is het geluk in Nederland de laatste 40 jaar nauwelijks toegenomen (Veenhoven, 2012), ondanks een nooit eerder vertoonde welvaartsgroei. Blijkbaar is er een grens van genoeg welvaart. Waarom blijven we ons dan richten op meer welvaart en kiezen we niet bewust voor meer geluk? Kun je bescheidener en duurzamer leven en toch gelukkig zijn? Tijdens bijeenkomsten van Duurzaam Geluk wordt geprobeerd hierop antwoorden te vinden.

Groene toekomst: zowel techniek als gedrag belangrijk

Wanneer aan mensen wordt gevraagd hoe ‘het duurzaamheidsprobleem’ het beste kan worden opgelost, dan is een vaak gehoord antwoord dat de techniek zal moeten worden verbeterd. Het veranderen van het gedrag van mensen wordt dan vaak als problematisch gezien. Maar kunnen we duurzaamheidsproblemen oplossen als we ons alleen op de techniek richten? Volgens Tim Jackson (2009) heeft iedere groei van de economie nog steeds geleid tot meer vervuiling en daardoor lijkt het onmogelijk om groene groei van de economie te kunnen bewerkstelligen.

Duurzaam leven
Zowel techniek als gedrag belangrijk voor een transitie naar een duurzame samenleving.

Vele technische ingrepen om onze samenleving duurzamer te maken worden gedwarsboomd door directe en indirecte reboundeffecten (Herring en Sorrell, 2008). Een voorbeeld van een directe reboundeffect is de steeds zuiniger wordende auto. In de loop der jaren zijn auto’s steeds zuiniger geworden en daardoor per gereden kilometer minder milieubelastend. Door deze technische vooruitgang werden auto’s goedkoper in gebruik, waardoor meer mensen meer zijn gaan rijden en meer mensen in staat waren om een auto aan te schaffen (Van der Vinne, 2007). Per saldo heeft de zuinige auto meer vervuiling opgeleverd.

Zelf duurzaam willen gedragen

Dit voorbeeld laat zien dat duurzame ontwikkeling niet haalbaar is wanneer men zich alleen richt op technische vooruitgang. Ook een verandering van het gedrag is noodzakelijk. Deze gedragsverandering kan collectief worden afgedwongen of door individuele verandering van onderop. Collectief afdwingen is vaak problematisch, want dit staat de vrijheid van het individu in de weg. Autonomie wordt gezien als één van de grootste factoren van geluk (Marks et al., 2006).

Duurzaamheid
Van belang is dat mensen zelf de mooie kanten van een duurzaam leven leren inzien.

Daarom moet gedragsverandering samen gaan met autonomie, mensen moeten zelf willen veranderen (Zidansek, 2007). Maar waarom zouden mensen zich duurzaam willen gedragen? Vaak wordt duurzaam gedrag gezien als een opoffering aan het algemeen belang en dat duurzaam gedrag ten kosten gaat van het individuele geluk (Karen Scott, 2012).

Voor- en nadelen duurzaam gedrag

Karen Scott somt een aantal voor en nadelen op van duurzaam gedrag ten opzichten van geluk. Voordelen zouden kunnen zijn: a) verminderd autogebruik leidt tot meer beweging en daardoor een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid, b) consumptiegroei heeft geleid tot een achteruitgang van sociale structuren, c) geluk hangt positief samen met duurzaamheidswaarden en negatief met materialistische waarden. Nadelen van duurzaam gedrag op het geluk van mensen zouden kunnen zijn: a) autogebruik verhoogt vrijheid, autonomie en is voor sommigen noodzakelijk voor toegang tot essentiële diensten, b) beperkte economische groei, waardoor meer werkloosheid en afname van het niveau van luxe en comfort. Dat het mogelijk is om duurzaam en gelukkig te leven laat Costa Rica zien: Daar leven mensen op een hoog geluksniveau, met een hoge levensverwachting en toch met een lage ecologische voetafdruk (Happy Planet Index, 2016). Het lijkt dus mogelijk duurzaam en gelukkig te leven. Van belang is mensen de voordelen van duurzaam gedrag te laten inzien. Hoe kunnen we mensen stimuleren om zich over de mogelijke nadelen heen te zetten?

Sociaal dilemma: als jij niks doet, doe ik ook niks

Om een mogelijk antwoord op deze vraag te vinden kunnen we ons richten tot het begrip ‘het sociale dilemma’. Het proberen te verkleinen van de grote ecologische voetafdruk van Nederland, kan worden gezien als een sociaal dilemma. Een sociaal dilemma is in de wetenschap gedefinieerd als situaties waarin collectieve consequenties van redelijke individuele keuzes een ramp zijn. De impact van ieder individuele voetafdruk op de totale ecologische voetafdruk van Nederland is minimaal. In het geval van niet duurzaam gedrag dat mogelijk positief uitpakt voor het individuele geluk (zoals bijvoorbeeld het rijden van een auto), is het voordeliger voor het individu om dit gedrag niet te veranderen, aangezien de individuele vervuiling van autorijden geen significant effect heeft op de totale vervuiling. Echter als alle individuen zo denken, dan zullen we steeds meer last krijgen van de gevolgen van onze te grote ecologische voetafdruk. We zullen met zijn allen moeten veranderen. Uit een onderzoeksoverzicht van Balliet (2009) blijkt dat mensen meer bijdragen aan het algemeen belang als ze met elkaar kunnen communiceren, dan wanneer er geen communicatie mogelijk is. Het is dus van belang om mensen met elkaar te laten communiceren over duurzaamheidsvraagstukken, om zo meer coöperatie te bewerkstelligen.

Vergroting van draagvlak

Bijeenkomsten Duurzaam Geluk dragen bij aan het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid. Dit komt omdat het onderwerp geluk ons kan helpen om met elkaar erachter te komen wat belangrijk is (Karen Scott, 2012). Een bijkomend voordeel van participatie is dat als mensen het idee hebben significant bijgedragen te hebben aan een beslissing, dan zijn ze meer bereid om mee te werken aan de genomen beslissingen. Een voordeel van het onderwerp geluk is dat geluk voor iedereen wel een bepaalde betekenis heeft en daardoor is het een ideaal onderwerp voor een debat.

Waarom bijeenkomsten Duurzaam Geluk?

Tijdens bijeenkomsten van Duurzaam Geluk komt de complexiteit van wat geluk is aan de orde en de relatie met duurzaamheid wordt blootgelegd. Binnen de lokale overheid is vaak te weinig capaciteit om deze complexiteit bespreekbaar te maken. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom er zo weinig vooruitgang wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid (Evans et al., 2003). De voordelen van duurzaam gedrag worden duidelijk en de bereidheid om zich over de nadelen heen te zetten kan door communicatie worden vergroot.

Publiek debat duurzaamheid
Publiek debat duurzaamheid

Een bijkomend voordeel is dat een publiek debat de lokale democratie kan versterken. Tijdens bijeenkomsten van Duurzaam Geluk wordt erop toegezien dat niemand aanspraak kan maken op wat geluk is voor een individu, ook wetenschappelijke kennis niet.

Publiek debat Duurzaam Geluk heeft vele voordelen

Een publiek debat over de relatie tussen duurzaamheid en geluk heeft dus verschillende voordelen. De voordelen van duurzaam gedrag komen aan het licht. Door middel van communicatie is de kans groter dat mensen een bijdrage willen leveren aan het algemene belang door zich over de nadelen van duurzaam gedrag heen te zetten. De lokale democratie wordt versterkt. Meer democratie maakt mensen gelukkiger (Dolan et al., 2007). Verder blijkt uit onderzoek dat de kwaliteit van de overheid een sterke invloed heeft op het geluk van mensen (Derek Bok, 2010). De overheid is dus wel degelijk een geluksmachine.

Michiel Hobbelt is sociaal psycholoog en geluksexpert. Hij zet zich in voor het bevorderen van het geluk van mensen nu en in de toekomst. Gelukkige mensen zijn productiever, minder vaak ziek, werken beter samen, zijn creatiever en staan meer open voor verandering. Een focus op geluk kan ervoor zorgen dat organisaties effectiever worden, maar ook kan een focus op geluk ervoor zorgen dat een samenleving bestendiger is voor de toekomst (duurzaamheid). Michiel is spreker en trainer. Michiel organiseerde dagen over duurzaam geluk in de gemeente Diemen en Utrecht waar het publieke debat centraal stond. 

Bekijk deze korte film voor een impressie van een bijeenkomst Duurzaam Geluk. Wil jij meer weten over geluk? Neem dan contact op met Michiel Hobbelt (06 212 901 84 of mhobbelt@gmail.com). Hij beantwoord graag elke vraag over geluk.

Nieuwsbrief Duurzaam Geluk

Na een mooie zomer en weer helemaal opgeladen, ga ik weer met frisse energie aan de slag met Duurzaam Geluk. Duurzaam Geluk richt zich op gelukkig leven, gelukkig werken en hoe je gelukkig kunt leven en werken op een duurzame manier. Naast incompany trainingen geef ik de komende maanden workshops waarop je je kan inschrijven. Kijk hieronder bij de agenda of er wat voor je tussen zit.

De Gelukcentrale maakt werk van geluk

logo-maakt-werk-van-geluk-2Verder in deze nieuwsbrief de oprichting van De Gelukcentrale. De Gelukcentrale maakt werk van werkgeluk. We zijn op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn in het geluk van hun werknemers. De eerste drie bedrijven ontvangen gratis een werkgelukrapportage met daarin de status van het werkgeluk in hun organisatie. Ook kun je testen hoe hoog jouw werkgeluk is. Lees verder.

Geluk en duurzaamheid versterken elkaar

In deze nieuwsbrief ook een gastblog van Lars Moratis van ImpactAcademy over de relatie tussen duurzaamheid en geluk. ImpactAcademy is opgericht om duurzaamheidsprofessionals nieuwe inspiratie en inzichten te bieden en een impuls voor het duurzame denken en doen te geven vanuit bijzondere, vernieuwende en actuele invalshoeken. Lees verder.

Agenda

  • 27 september | Utrecht: Workshop Duurzaam Geluk. Een workshop met praktische tips gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek hoe je gelukkiger kan leven. Wat is de relatie tussen geluk en duurzaamheid?
  • 11 oktober | Gorinchem: Workshop Hoe word je gelukkig? Deelnemers leren in deze workshop hoe ze stap voor stap aan hun geluk kunnen werken door middel van wetenschappelijk bewezen geluksactiviteiten.
  • 25 oktober | Gorinchem: Workshop Gelukkig Werken. Gelukkig werken zorgt ervoor dat je optimaal functioneert en tegelijkertijd het ook nog goed naar je zin hebt. Deelnemers leren in deze workshop hoe je (nog) gelukkiger kan werken door gebruik te maken van wetenschappelijk bewezen geluksactiviteiten.
  • 1 november | Gorinchem: Workshopreeks Gelukkig leven en werken. Tijdens deze reeks ga je verder aan de slag met hoe je gelukkiger kan leven en werken.
  • 13 december | Utrecht: ImpactAcademy presenteert Happy Company. De wetenschap en praktijk van werken aan geluk.

Meer info

Wil jij meer weten over de workshops en trainingen van Duurzaam Geluk of in gesprek over hoe je gelukkiger kan werken? Bekijk deze korte film voor een impressie. Neem dan contact op met Michiel Hobbelt (06 212 901 84 of michiel@duurzaamgeluk.com). Ik beantwoord graag elke vraag over geluk. :)

Fijne dag,
Michiel Hobbelt
sociaal psycholoog, trainer en geluksexpert
www.duurzaamgeluk.com

De Gelukcentrale maakt werk van geluk.

In samenwerking met project- en productmanager Carla Richie wordt de komende maanden de Gelukcentrale gelanceerd om het werkgeluk van mensen te bevorderen. De Gelukcentrale maakt werk van geluk. We hebben een unieke Werkgelukindex® ontwikkeld waarmee we het geluk en welzijn van bedrijven en medewerkers kunnen meten. De index brengt duidelijk in beeld op welke afdelingen van bedrijven mensen het gelukkigst zijn en op welke afdelingen minder.

logo-maakt-werk-van-geluk-2

5 pijlers van geluk

De index is gebaseerd op het door ons ontwikkelde model: de 5 pijlers van geluk.  Door te kijken naar de verschillen in de 5 pijlers (autonomie, zingeving, relaties, vitaliteit en persoonlijke groei), kunnen oorzaken naar boven worden gehaald en worden aangepakt. Zo wordt vanuit verschillende invalshoeken het werkgeluk gemeten. Een gelukkige medewerker is een gezonde en productieve medewerker. Wil je weten hoe het met jouw persoonlijke werkgeluk is gesteld? Doe dan de verkorte versie van de Werkgelukindex!

Gratis werkgelukrapportage op jouw werk 

Daarnaast zijn we op zoek naar bedrijven waar we de Werkgelukindex® eenmalig kosteloos kunnen afnemen. Ken jij een bedrijf dat hier interesse in heeft? Mail (michiel@duurzaamgeluk.com) of bel (06 212 901 84) dan. De eerste 3 bedrijven die zich aanmelden, kunnen gratis gebruik maken van de Werkgelukindex®. Zij ontvangen de Werkgelukrapportage gratis met daarin de status van het werkgeluk in hun organisatie. Dus wees er snel bij.

ImpactAcademy organiseert Happy Company

Tekst: Lars Moratis, ImpactAcademy

Op 13 december organiseert ImpactAcademy in samenwerking met Michiel Hobbelt een unieke workshop: Happy Company. De workshop is gericht op duurzaamheidsprofessionals. Centraal in de workshop staat de wetenschap en praktijk van het werken aan geluk. Want dat kan, werken aan geluk. Geluk is geen toeval én heeft een duidelijke relatie met duurzaamheid.

Geluk en duurzaamheid wederkerig

De relatie tussen geluk en duurzaamheid is wederkerig. Of beter gezegd: geluk en duurzaamheid beïnvloeden elkaar en kunnen elkaar ondersteunen. Als mensen zich gelukkig voelen, zijn ze sneller geneigd goed voor elkaar en voor de natuurlijke omgeving te zorgen. En het ervaren van sociale rechtvaardigheid en ecologische kwaliteit zijn belangrijke voorspellers van de gelukservaring. Geluk en duurzaamheid zijn in die zin twee zijden van de medaille die een betere wereld heet, waarin het goede leven lonkt.

sustainable

Duurzaamheidsprofessionals

Bovendien zit er een bijzonder dimensie aan het zijn van een duurzaamheidsprofessionals wat geluk des te belangrijker maakt. Juist omdat duurzaamheidsprofessionals (bijvoorbeeld net als zorgprofessionals) hun persoonlijke identiteit heel expliciet verbinden aan hun professionele identiteit. Niets mis mee, zou je zeggen, maar dat kan heel goed betekenen dat iedere professionele tegenslag ook een persoonlijke tegenslag wordt. En daar moet je er niet teveel van hebben, wil je het volhouden. Juist voor duurzaamheidsprofessionals is het daarom van groot belang om te weten hoe je kunt werken aan geluk. Verder lezen: klik hier.

Meer info

Bekijk deze korte films voor een korte impressie van een workshop Werkgeluk en een workshop Duurzaam Geluk. Wil jij meer weten over over hoe je gelukkiger kan werken of over de relatie duurzaamheid en geluk? Neem dan vooral contact op met mij (06 212 901 84 of michiel@duurzaamgeluk.com). Ik beantwoord graag elke vraag over geluk. :)

 

Geluk leidt tot succes

Door: Michiel Hobbelt (mhobbelt@gmail.com)

Stress en succes zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar in onze cultuur. Een veel gehoord antwoord op de vraag hoe het met iemand gaat is: “Druk!” We denken dat hoe meer stress we kunnen verdragen, des te succesvoller we zullen zijn. Velen van ons zijnWork hard opgevoed met de gedachte dat voor het hebben van succes stress onvermijdelijk is en misschien wel noodzakelijk. In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen. Door deze gedachten vragen we het uiterste van onszelf en we denken dan dat als we succesvol zijn, dat dan geluk ons ten deel zal vallen. Maar is dit wel zo? Denken we niet dat succes ons gelukkig zal maken? Moet je afzien en pijn lijden om later succes te behalen of kan je beter ervoor zorgen dat je gedurende de reis geniet en juist daardoor succesvol zal zijn?

Burn-out en lage betrokkenheid

Als we nog maar meer ons best doen, dan zullen we succesvol zijn. Ruim 14 procent van de Nederlandse werknemers had in 2014 burnout klachten (link). Werkstress-gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers 1,8 miljard Euro per jaar (link). Volgens onderzoek van Gallup is 80 procent van de Nederlandse werknemers niet betrokken bij het werk dat ze doen (link). Een niet betrokken medewerker kost ruim 2.000,- Euro per jaar (link). Waarom doen we dan niet wat rustiger aan? Omdat we denken dat we zonder stress geen succes zullen hebben.

Geluk gaat vooraf aan succes

De grootste mythe over succes is volgens Emma Seppälä (The Happiness Track, 2016) dat we ons geluk op korte termijn moeten opofferen ten kosten van ons geluk op de lange termijn. Echter dit leidt ertoe dat we minder productief zijn dan we zouden kunnen zijn en minder gelukkig. Uit veel onderzoek blijkt namelijk dat geluk niet het resultaat is van succes, maar dat geluk aan succes voorafgaat. Gelukkige werknemers zijn onder andere productiever (tot wel 43%), minder vaak ziek (66%), creatiever en maken minder fouten. Dus door gelukkig te zijn, creëer je de voorwaarde om succesvol te zijn.

Lange versus korte termijn stress

Op de lange termijn werkt het niet om constant het uiterste van jezelf te vragen. Kleine hoeveelheden stress helpen ons wel om succesvol te zijn. Doordat kleine hoeveelheden stress voor veel mensen in het verleden heeft gewerkt om succesvol te zijn, wordt er gedacht dat stress altijd noodzakelijk is. Echter op lange termijn werkt stress niet om succes te behalen. Het put ons uit en verzwakt onze cognitieve vaardigheden. Korte termijn stress is functioneel en lange termijn stress is schadelijk.

Focus op geluk

slimwonen-005Kies voor die gedragingen die zowel het korte termijn geluk als het lange termijn geluk in zich dragen, zodat je chronische stress kan voorkomen. Dus een lekkere gezonde maaltijd of gezellig samen hardlopen met een vriend. Ontdek waar jij gelukkig van wordt en je zult succesvol zijn. Volg een workshop Effectief gelukkig werken: bekijk deze korte film voor een korte impressie. 

Voor meer informatie over een in-company training klik hier. Wil jij meer weten over over hoe je gelukkiger kan werken? Neem dan vooral contact op met mij (06 212 901 84 of mhobbelt@gmail.com). Ik beantwoord graag elke vraag over geluk. 🙂

 

Geluk in Middelburg

Duurzaam en gelukkig leven

Verslag van de workshop bij een bijeenkomst van het Humanistisch Verbond door de heer Michiel Hobbelt, te Middelburg op 14 februari 2016. Geschreven door Jan Steenaard.

Een duurzaam en gelukkig leven behoort tot de mogelijkheden.
Workshop vond plaats in het centrum van Middelburg.

De voordracht van deze zondagmorgen was als het ware een samengaan van lezing en workshop. Op een levendige wijze enthousiasmeerde de spreker ons om in een open discussie te praten over geluk in combinatie met duurzaamheid. Met duidelijke en onderbouwde sheets werden heel wat verschillende stellingen aangegeven. Daarbij werd de vraag gesteld of men van mening was dat de mens bij ondervinding van deze standpunten gelukkiger zal worden. De kernpunten hiervan werden in hun onderlinge relatie vakkundig door Michiel Hobbelt besproken.

Kwaliteit van leven

Helder gaf hij aan waar het in het leven eigenlijk omgaat. Geluksbeleving is een zeer eigen  ervaring. Hoe persoonlijk dat wel is werd duidelijk gemaakt met een oefening die Petje op Petje af werd genoemd. De toehoorders moesten daarbij enkele onderwerpen bedenken waarvoor je dankbaar bent. Door te gaan zitten of te blijven staan werd ieders mening gevraagd over standpunten zoals: Leidt een bescheidener leven tot groter geluk? Levert een  dynamisch leven met familie en vrienden hiertoe een grotere bijdrage? Of kan het zijn dat je dankbaar bent voor een verdubbeling van je inkomen? Het ondervinden van een  goede relatie was ook een vraag. En ook deze niet onbelangrijke: Is geluk maakbaar?  De juiste antwoorden waren gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. In een levendige open discussie  werd dit alles met aansturing van onze spreker beoordeeld.

Zingeving

Is geluk maakbaar?
Je hebt wel degelijk invloed op jouw geluksgevoel.

Duidelijk was wel dat hierbij zingeving belangrijker was dan het behalen van het gestelde doel. Omgaan met zingeving geeft je een gevoel van controle over de structuur van je leven. Er bestaat ook een wetenschappelijk bewijs voor een gelukkig leven. Op gelukservaring heb je wel degelijk invloed. Immers 50 procent hiervan wordt bepaald door je genen, 10 procent door leef -omstandigheden en 40 procent door bewust gedrag, bijvoorbeeld regelmatig bewegen ( b.v. sporten ) en in het ondervinden van een goede relatie met je leefomgeving.

Debat over geluk

Al deze onderwerpen waren voor de aanwezigen onweerlegbare feiten. In een levendige open discussie werd dit alles met aansturing van onze spreker beoordeeld. Het geheel was geen lezing met uitgesproken meningen, maar eerder een onderlinge discussie waarbij iedere stelling teruggekoppeld werd naar de toehoorders, die dan weer hierover in een geanimeerd gesprek  geraakten. Ten slotte werd  ons de vraag gesteld: ,,Wat nemen jullie nu mee van deze zondagmorgen?” en ook: ,,Wat gaan jullie ermee doen?”. Om dit te weten te komen kregen wij een feedback formulier waarop de antwoorden ingevuld konden worden. Onze voorzitter  bedankte de heer Hobbelt voor zijn professionele presentatie/workshop en sprak hij zijn waardering uit voor de wijze waarop het belang van het abstracte geluksgevoel naar een meer definieerbare benadering werd besproken.

Jan Steenaard.

Middelburg, 14 februari 2016.

Op zoek naar geluk? Stop met vergelijken

Stop met vergelijken

Gelukkige mensen beoordelen zichzelf naar hun eigen, innerlijke maatstaven.
Gelukkige mensen vergelijken minder, genieten meer van andermans succesverhalen en tonen medelijden bij andermans tegenslagen.

Jezelf vergelijken met anderen is schadelijk en maakt je alleen maar ongelukkig (Lyubomirsky). ‘Opwaartse’ vergelijkingen (‘Zij is knapper’ of ‘zijn auto is duurder’) kunnen leiden tot gevoelens van inferioriteit, somberheid, verlies van eigenwaarde, terwijl ‘neerwaartse’ vergelijkingen (‘Ik heb wel promotie gemaakt’ of ‘Hij heeft nog nooit een marathon gelopen’) kan leiden tot schuldgevoelens. Het idee dat je iets moet met iemands jaloezie of de angst dat jou hetzelfde of een zwaarder lot zal treffen.

Geluk is blij zijn met andermans succes

Het probleem met sociaal vergelijken is dat er altijd wel iemand beter is dan jij. Je zou denken dat de gelukkigste mensen zich vergelijken met mensen die ergens minder goed in zijn, maar dit is niet het geval. Uit onderzoek blijkt dat gelukkige mensen zich niet met anderen vergelijken en hier ook geen behoefte aan hebben. Ze beoordelen zichzelf naar hun eigen, innerlijke maatstaven (hoe goed zij zichzelf vonden in wiskunde, koken of gesprekken voeren) en laten de prestaties van anderen geen invloed hebben op hun gevoel van eigenwaarde. Ze verheugen zich eerder in het succes van anderen en tonen medelijden wanneer anderen tegenslagen hebben.

Ongelukkige mensen eerder jaloers

Bij iemand die ongelukkig is, is er sprake van een heel ander patroon. Die wordt eerder moedeloos dan blij van de prestaties van anderen en voelt eerder opluchting dan medelijden wanneer anderen pech hebben of mislukken. Van jezelf vergelijken met anderen word je alleen maar ongelukkig. Hou dus op met jezelf voortdurend met anderen te vergelijken.

Vergelijken: Wat kan je er tegen doen?

Sociaal vergelijken is een variant van het nutteloze piekeren. Je moet uit de greep komen van je piekergedachten en stoppen met het maken van sociale vergelijkingen. Je kunt dit op verschillende manieren doen. Probeer dit driestappenplan:

Loslaten

Loslaten kan helpen bij het stoppen met vergelijken.
Ruim een pieker half uur in, zodat je jouw vergelijkingen met anderen beter kan loslaten.

Ten eerste kun je afleiding zoeken. De gekozen afleiding moet je helemaal in beslag nemen, zodat je niet stiekem kan blijven piekeren of vergelijken. De tweede manier is de stop-methode. Je denkt, zegt of schreeuwt ‘stop!’ of ‘nee!’ als je weer aan het vergelijken bent. Ten derde, ruim elke dag dertig minuten in voor het piekeren. Doe dit op een moment waarop je niet ongelukkig bent. Je zult zien dat het moeilijk is om jezelf tot piekeren te dwingen. De kwesties die je maar niet loslieten, lijken ineens minder belangrijk. De vierde manier is praten over je gedachten en problemen met iemand die je vertrouwt en graag mag. Je ontdekt dat je problemen lang niet zo zwaar zijn als je had gedacht. Kies je vertrouweling met zorg uit. Diegene moet objectief kunnen denken, voorkomen dat jij je nog slechter gaat voelen en gaat niet met je mee in je getob. Pas op dat je je vertrouweling niet eindeloos vermoeit met negatieve gedachten en zorgen, want anders zal hij of zij je in de toekomst gaan mijden. De laatste manier is schrijven. Door je hersenspinsels op papier te zetten word je gedwongen ze te ordenen en te analyseren.

Problemen oplossen

Probeer de problemen die jou aanzetten tot piekeren op te lossen. Al zijn je problemen nog zo groot, zet de eerste stap. Wacht niet af tot iemand je komt helpen, maar handel meteen zelf. Zelfs kleine stappen verbeteren je stemming en je zelfbeeld.

Mijd situaties

Mijd situaties die tot piekeren leiden. Probeer piekeren te voorkomen. Maak bijvoorbeeld een lijst met situaties (plaatsen, tijdstippen en mensen) die aanleiding geven om te piekeren. Mijd deze situaties of zet ze zodanig naar je hand dat je er niet meer van gaat piekeren.

Workshop Effectief gelukkig werken

Ontdek waar jij gelukkig van wordt en je zult succesvol zijn. Volg een workshop Effectief gelukkig werken: bekijk deze korte film voor een korte impressie. Voor meer informatie over een in-company training klik hier. Wil jij meer weten over over hoe je gelukkiger kan werken? Neem dan vooral contact op met mij (06 212 901 84 of mhobbelt@gmail.com). Ik beantwoord graag elke vraag over geluk. :)

Cursus Exploring what matters

Exploring what matters: Geef je nu op voor de cursus.“Exploring What Matters” is een unieke en inspirerende 8-weekse cursus. De cursus is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en eeuwenoude wijsheid. Bedoeld voor iedereen die in actie wil komen voor een positieve en gelukkige samenleving. Hoe kan je gelukkiger worden?

Werken aan een gelukkig Nederland

Action for Happiness Nederland is de initiator achter deze cursus. Course leaders Januschka Veldstra en Michiel Hobbelt organiseren deze cursus samen in Utrecht vanaf 5 april.

CURSUS PROGRAMMA

Week 1: What really matters in life?

Veel dingen zijn belangrijk in het leven, maar hoe bepalen we wat er werkelijk toe doet? Tijdens deze sessie onderzoeken we, of een sterkere focus op geluk misschien voor iedereen beter is.

Week 2: What actually makes us happy?

Er wordt ons verteld dat geluk een gevolg is van meer hebben en meer verdienen, maar is dat echt waar? Vloeit geluk voort uit omstandigheden, of uit onze innerlijke houding? Kunnen we leren gelukkiger te zijn?

Week 3: Can we find peace of mind?

Het leven kan erg stressvol zijn. Tijdens deze sessie onderzoeken we hoe we effectief met hoogtepunten en tegenslagen om kunnen gaan. We kijken naar een aantal vaardigheden die ons kunnen helpen weerbaarder te worden.

Week 4: How should we treat others?

Onze samenleving lijkt steeds individualistischer en competitiever te worden. Is dit gewoon de aard van de mens, of zijn we van nature onzelfzuchtig? Hoe zouden we ons ten opzichte van anderen moeten gedragen – en kunnen we leren meer compassie en mededogen te hebben?

Week 5: What makes for great relationships?

We zijn sociale wezens en de meesten van ons weten dat onze relatie met anderen van levensbelang zijn. Maar wat heeft nu echt invloed op onze relaties en wat zijn de praktische dingen die we kunnen doen om ze te versterken?

Week 6: Can we be happier at work?

Werk is een groot deel van ons leven, maar velen van ons ervaren werk als stressvol en frustrerend. Behalen gelukkigere organisaties betere resultaten? Wat maakt ons gelukkig op het werk? En wat kunnen we daar zelf aan doen?

Week 7: Can we build happier communities?

Wat betekent het om goed samen te leven – en waarom zijn sommige samenlevingen zoveel gelukkiger dan anderen? In deze sessie onderzoeken we hoe we een samenleving kunnen creëren waarin mensen meer voor elkaar zorgen, beter verbonden en gelukkiger zijn.

Week 8: How can we create a happier world?

In deze sessie komt alles wat aan bod is gekomen tijdens de cursus samen. Deze sessie heeft als doel om vele te inspireren om op een manier te leven die bijdraagt aan een gelukkigere wereld, niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen.

Praktische informatie

Wanneer: 19 , 26 april, 3, 10, 17, 24, 31 mei en 7 juni.

Hoe laat: 19.00-21.30

Waar: Utrecht

Donatie: We vragen een vrijwillige bijdrage van 120,- Euro. Deze gaat rechtstreeks naar Action for Happiness Nederland.

Opgeven: Stuur een mail naar mhobbelt@gmail.com. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Course leaders:

Januschka VeldstraJanuschka Veldstra heeft een Bachelor in (Cognitieve Neuro-) Biologie en voltooide, na een omweg via de medische ethiek, in 2015 een Master Creatief Schrijven aan de University of Kent. Geluk fascineert haar al jaren en er mag wat haar betreft veel meer aandacht aan besteed worden. Hier heeft ze zelf aan bijgedragen door een serie workshops rondom geluk op te zetten in 2014 en nu via Action for Happiness. Naast amateur gelukszoeker is Januschka ZZP’er, met een focus op communicatie. Geluk, dat zijn de anderen én dat is hard meezingen met haar favoriete muziek.

fotoMichielHobbeltMichiel Hobbelt behaalde een Master Sociale Psychologie aan de UvA. Hij is tijdens zijn studie geïnteresseerd geraakt in duurzaamheid. Tot zijn spijt werden vooral de technische oplossingen serieus genomen om duurzaamheidsproblemen het hoofd te bieden. Gedragsverandering kreeg nauwelijks een plaats binnen de vakken. Als masterstage organiseerde Michiel een symposium over Geluk waar niet alleen drie professoren spraken, maar ook drie Tweede-Kamerleden, waaronder Femke Halsema. Na zijn studie werkte hij voor geluksprofessor Ruut Veenhoven, één van de sprekers. Hij richtte het trainingsbureau Duurzaam Geluk op en geeft sindsdien trainingen, workshops en lezingen over het leren van gelukkig zijn.

Optimisme – Glas half vol of half leeg?

Optimistische mensen zijn gelukkiger dan pessimistische mensen, doordat optimisten meer hun best doen, omdat ze vertrouwen in een goede afloop. Optimistisch zijn lijkt veel op dankbaarheid. Maar optimisme gaat niet alleen over het verleden en het leden, maar betekent ook dat je de toekomst zonnig inziet. Optimistisch zijn zorgt ervoor dat je erop vertrouwt dat je je levensdoelen op de lange termijn verwezenlijkt.

Optimisten zijn grotere doorzetters

Optimistisch zijn maakt gelukkig.
Optimisten zijn grotere doorzetters en daardoor ook meer succesvol.

Als je iets haalbaar vindt, dan doe je alles om dit te bereiken, ook als je geconfronteerd wordt met tegenslagen. Er blijkt uit onderzoek dat optimisten grotere doorzetters zijn en dat ze meer en ambitieuzere doelen stellen. Door hun grotere inzet zijn optimisten succesvoller op professioneel, academisch, sportief en sociaal gebied en ze hebben zelfs een betere gezondheid. Dit alles heeft weer een positieve uitwerking op het geluksgevoel van optimisten. De positieve gedachten maken zich door de grote inzet vanzelf waar, ook wel self-fulfilling prophecy genoemd. Optimisten beseffen dat de toekomst afhankelijk is van inzet. Hierdoor ervaren ze een gevoel van controle (Lyubomirsky).

Optimisten meer bewust van risico’s

Vaak wordt er gedacht dat optimisten roekeloos zijn en niet bewust van risico’s. Echter uit onderzoek blijkt juist dat optimisten zich meer en niet minder bewust zijn van risico’s. Optimistisch zijn blijkt goed te werken in tijden van tegenspoed. Optimisten zijn minder vaak depressief of angstig. Na het vernemen van een ernstige diagnose ontkennen optimisten de situatie niet, maar accepteren zij doorgaans de realiteit van hun situatie en maken ze er het beste van. Optimistisch zijn kan er zelfs voor zorgen dat je meer geliefd bent bij anderen.

Optimistisch zijn maakt je geliefd bij anderen
Wanneer je optimistisch bent, accepteer je de realiteit zoals die is en maak je het beste van situaties.

Maar hoe doe je dat, optimistisch zijn? Hieronder staan een paar oefeningen om je daarbij te helpen.

Mijn ideale toekomst:

Zoek een rustige plek op en neem twintig tot dertig minuten de tijd om na te denken over wat je van je leven verwacht over één, vijf of tien jaar. Ga ervan uit dat alles uitkomt waar je nu op hoopt en visualiseer dit. Je hebt je best gedaan, hard gewerkt en je doelen gehaald. Schrijf dit op. Door te schrijven over je levensdoelen, orden je je gedachten en vind je betekenis in je levenservaringen. Je krijgt inzicht in jezelf. Je leert je prioriteiten kennen, je emoties en beweegredenen, je identiteit, wie je werkelijk bent en wat er in je omgaat.

Stel jezelf eerst een grote vraag…

Ga na bij jezelf hoe je jezelf kan verwoorden in één zin. Voor mij is de zin: draag bij aan het geluk van zoveel mogelijk mensen nu en in de toekomst (duurzaamheid). Wat is jouw zin?

…..en dan steeds kleine vragen:

Het stellen van een grote vraag is niet voldoende. Wanneer je toewerkt naar een groot doel, dan zijn er veel momenten waarin er geen mensen langs de weg staan te applaudisseren. Het is hard werken. Hoe kun je jezelf gemotiveerd houden? Door aan het eind van elke dag jezelf af te vragen: Ben ik beter dan gisteren? Oftewel: zet elke dag doelen die je de volgende dag wilt halen, al zijn ze nog zo klein. Denk aan SMART.

Pessimistische gedachten

Welke pessimistische gedachten heb je automatisch? Probeer deze gedachten te vervangen door een gunstigere en positievere gedachte. Voorbeeld van een obstakel gedachte: Die presentatie ging waardeloos. Ik zal nooit goede presentaties geven. Schrijf deze negatieve gedachten en de alternatieve gedachten op. Stel je daarbij de volgende vragen:

  • Wat zou deze situatie of ervaring nog meer kunnen betekenen?
  • Kan er iets goeds uit voorkomen?
  • Biedt het enige mogelijkheden?
  • Welke lering kan ik eruit trekken en toepassen in de toekomst?
  • Heb ik er krachten uit ontwikkeld?

Workshop Effectief gelukkig werken

Ontdek waar jij gelukkig van wordt en je zult succesvol zijn. Volg een workshop Effectief gelukkig werken: bekijk deze korte film voor een korte impressie. Voor meer informatie over een in-company training klik hier. Wil jij meer weten over over hoe je gelukkiger kan werken? Neem dan vooral contact op met mij (06 212 901 84 of mhobbelt@gmail.com). Ik beantwoord graag elke vraag over geluk. :)

Dankbaar zijn maakt gelukkig

Iedereen kent het gevoel dat je kan overvallen wanneer je kijkt naar de ondergaande zon en beseft hoe blij je bent met je leven. Je voelt je dankbaar voor alle mooie gebeurtenissen die jij hebt meegemaakt. Het gevoel dat het leven bijzonder is en speciaal. Je ervaart het leven als een wonder. Maar zou het niet fijn zijn als dit gevoel je niet overvalt, maar dat je bewust kunt kiezen om dankbaar te zijn?

Meer geluk in je leven

Gratitude1Dankbaarheid tonen heeft vele gunstige effecten. Uit onderzoek blijkt dat dankbare mensen
gelukkiger zijn, energieker, optimistischer, hulpvaardiger, spiritueler, geestelijk gezonder en minder materialistisch (Lyubomirsky). Van dankbaar zijn word je gelukkig. Het is een krachtige manier om op een relatief makkelijke manier meer geluk in je leven te brengen. Professor in de positieve psychologie Robert Emmons omschrijft dankbaarheid als volgt: een gevoel van verbazing, erkenning en waardering voor het leven. Je ziet het leven niet als vanzelfsprekend.

Waarom gelukkig van dankbaarheid?

Waarom worden we gelukkig van dankbaarheid tonen? Sonya Lyubomirsky noemt acht redenen waarom dankbaarheid gelukkig maakt. Ten eerste geniet je als je dankbaar bent, meer van positieve gebeurtenissen. Ten tweede is dankbaarheid tonen goed voor je zelfvertrouwen. Als je beseft wat je allemaal hebt bereikt en wat anderen voor jou over hebben gehad, dan stijgt jouw gevoel eigenwaarde. Ten derde helpt dankbaarheid mensen om te gaan met stress en trauma. Je bekijkt stressvolle of negatieve gebeurtenissen van de positieve kant. Ten vierde stimuleert dankbaarheid moreel gedrag. Dankbare mensen zijn eerder geneigd andere teGratitude helpen (doordat ze zich bewust zijn van andermans vriendelijkheid en iets terug willen doen) en zijn ze minder materialistisch (als je waardeert wat je hebt, dan heb je minder behoefte aan iets nieuws). Ten vijfde: door dankbaarheid maak je makkelijker contact, versterk je bestaande verbanden en stimuleer je nieuwe relaties. Het bijhouden van een danklogboek kan gevoelens van grote verbondenheid opwekken. Ten zesde: dankbaar zijn voorkomt afgunstige vergelijkingen met anderen. Als je tevredener bent met wat je hebt, vergelijk je jezelf minder met andere mensen. Ten zevende: dankbaarheid gaat niet samen met negatieve emoties. Door dank te uiten worden gevoelens als woede, verbitterdheid en hebzucht minder hevig. Als laatste werkt dankbaarheid als een tegengif tegen hedonistische adaptatie (gewenning), dat wonderbaarlijke vermogen waarmee we ons snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden of ontwikkelingen.

Oefeningen in dankbaarheid

Oefeningen: Kies minstens één oefening uit en ga daarmee aan de slag. Als de oefening je tegen gaat staan en haar doel mist, verander dan meteen de manier en het tijdstip waarop en de frequentie waarmee je jouw dank betuigt. Als je elke dag op dezelfde manier dankbaar bent, gaat deze manier vervelen en zie je het nut er niet meer van in. Blijf afwisselen tussen verschillende manier van dankbaar zijn.

Gratitude2Dank logboek

Zorg dat je even helemaal tot rust kan komen. Bedenk dan drie tot vijf dingen waar je op dit moment dankbaar voor bent. Dit kan gaan om iets kleins en nietszeggends (de was is gedaan, het is een keer rustig in huis, er was geen file op de weg naar huis), maar ook iets groots en geweldigs (de eerste tandjes van je kind, de ondergaande zon). Uit onderzoek blijkt dat je dit het beste wekelijks kan doen. Als je het te vaak doet, kan gewenning optreden en mist de oefening zijn effect. Dit kan per persoon verschillen. Zoek voor jezelf uit wat het beste werkt voor jou. Je kan er ook voor kiezen om alleen deze oefening te doen als je een moeilijk moment achter de rug hebt of bijvoorbeeld alleen in het weekend.

Dankbaarheidspartner 

Maak een lijst met waarvoor jij dankbaar bent. Zoek een persoon in je omgeving waarmee je jouw lijst wilt delen. Deze persoon kan jou aanmoedigen om je dankbaarheidsoefeningen te blijven doen op een moment waarop jouw motivatie zakt.

Iemand direct dankbaar zijn

Kies een persoon aan wie je dank verschuldigd bent, bijvoorbeeld een tante, een oud klasgenootje, een collega, enz. Druk je waardering voor die persoon concreet uit. Schrijf hem of haar een brief of bezoek deze persoon en lees de brief voor. Beschrijf uitgebreid wat hij of zij voor jou heeft gedaan en hoe dat jouw leven heeft veranderd.

Je kunt natuurlijk ook jouw eigen manier bedenken om dankbaar te zijn. Hoe kan je dit vormgeven?

Workshop Effectief gelukkig werken

Ontdek waar jij gelukkig van wordt en je zult succesvol zijn. Volg een workshop Effectief gelukkig werken: bekijk deze korte film voor een korte impressie. Voor meer informatie over een in-company training klik hier. Wil jij meer weten over over hoe je gelukkiger kan werken? Neem dan vooral contact op met mij (06 212 901 84 of mhobbelt@gmail.com). Ik beantwoord graag elke vraag over geluk. :)