Category Archives: Relaties

Wil je gelukkiger worden? Verbind je dan met anderen

Epicurus (Grieks filosoof): Van alle dingen die wijsheid schenkt om het leven in geluk te leven, is de grootste zeker de vriendschap.

FriendshipOnderzoek heeft uitgewezen dat persoonlijke relaties meer aan onze geestelijke en lichamelijke gezondheid bijdragen dan geld, beroemdheid, succes of materieel bezit. Het werkt naar twee kanten: mensen worden gelukkig van relaties en gelukkige mensen hebben meer kans op relaties. Om gelukkig te zijn is het belangrijk om te blijven werken aan je sociale vaardigheden, hechte persoonlijke banden en wederzijdse steun. Een van de belangrijkste functies van sociale banden is het feit dat zij in moeilijke tijden sociale ondersteuning bieden. Mensen met een sterk sociaal netwerk zijn gezonder en leven langer (Lyubomirsky).

Maar gedragen mensen met een sterk sociaal netwerk zich ook duurzamer? Uit onderzoek blijkt dat mensen met intrinsieke waarden (waarden gericht op relaties, persoonlijke groei en zingeving) zich duurzamer gedragen dan mensen met materialistische waarden (waarden gericht op geld, imago en populariteit). Verder blijkt dat mensen met materialistische waarden minder gelukkig zijn dan mensen met intrinsieke waarden (Kasser). Mensen met materialistische waarden zijn dus zowel minder gelukkig als minder duurzaam. Een zwak sociaal netwerk wordt gezien als een verklarende factor waarom mensen met materialistische waarden minder gelukkig zijn.

handsMaterialistische waarden zorgen ervoor dat mensen minder investeren in hun relaties en gemeenschappen. Mensen met materialistische waarden maken bijvoorbeeld lange werkdagen om zo veel mogelijk geld te verdienen en hierdoor hebben ze minder tijd voor hun familie en vrienden. Hierdoor neemt de kwaliteit van deze relaties af. Verder hebben mensen met materialistische waarden meer last van: objectificatie (proces aan waarbij een mens of dier louter als een object beschouwd wordt), conflicten en gevoelens van vervreemding. Een andere reden is dat mensen veel gemakkelijker wennen aan materie dan aan mensen, waardoor de invloed van materie op het geluk van mensen sneller afneemt. Het verlangen naar een gelukkig huwelijk verandert niet als deze is vervuld, terwijl de aanschaf van een auto al gauw gevolgd wordt door het verlangen naar een grotere of luxere auto. Ze denken ten onrechte dat ze gelukkig worden van bijvoorbeeld veel geld verdienen, maar als de voldoening uitblijft gaan ze nog meer hun best doen door nog harder te werken. Ze komen in een vicieuze cirkel terecht.

Oefening

Trek deze week extra tijd uit voor je partner, vrienden en of familie. Dit kan door samen dingen te gaan doen, een mediavrije ruimte creëren in huis om met elkaar te kunnen praten, een wandeling of iets anders.

Oefening

Druk je bewondering, waardering en genegenheid uit naar je kennissen, vrienden en familie. Een belangrijke factor in elke relatie van vriendschap tot liefdesrelaties is een goede verhouding tussen positieve en negatieve uitingen, van tenminste 5:1. Dit wil zeggen dat je tegenover elke negatieve uitlating je het beste vijf positieve uitlatingen kunt zetten. Op deze manier functioneren relaties het beste. Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard.