Category Archives: Dankbaar zijn maakt gelukkig

Dankbaar zijn maakt gelukkig

Iedereen kent het gevoel dat je kan overvallen wanneer je kijkt naar de ondergaande zon en beseft hoe blij je bent met je leven. Je voelt je dankbaar voor alle mooie gebeurtenissen die jij hebt meegemaakt. Het gevoel dat het leven bijzonder is en speciaal. Je ervaart het leven als een wonder. Maar zou het niet fijn zijn als dit gevoel je niet overvalt, maar dat je bewust kunt kiezen om dankbaar te zijn?

Meer geluk in je leven

Gratitude1Dankbaarheid tonen heeft vele gunstige effecten. Uit onderzoek blijkt dat dankbare mensen
gelukkiger zijn, energieker, optimistischer, hulpvaardiger, spiritueler, geestelijk gezonder en minder materialistisch (Lyubomirsky). Van dankbaar zijn word je gelukkig. Het is een krachtige manier om op een relatief makkelijke manier meer geluk in je leven te brengen. Professor in de positieve psychologie Robert Emmons omschrijft dankbaarheid als volgt: een gevoel van verbazing, erkenning en waardering voor het leven. Je ziet het leven niet als vanzelfsprekend.

Waarom gelukkig van dankbaarheid?

Waarom worden we gelukkig van dankbaarheid tonen? Sonya Lyubomirsky noemt acht redenen waarom dankbaarheid gelukkig maakt. Ten eerste geniet je als je dankbaar bent, meer van positieve gebeurtenissen. Ten tweede is dankbaarheid tonen goed voor je zelfvertrouwen. Als je beseft wat je allemaal hebt bereikt en wat anderen voor jou over hebben gehad, dan stijgt jouw gevoel eigenwaarde. Ten derde helpt dankbaarheid mensen om te gaan met stress en trauma. Je bekijkt stressvolle of negatieve gebeurtenissen van de positieve kant. Ten vierde stimuleert dankbaarheid moreel gedrag. Dankbare mensen zijn eerder geneigd andere teGratitude helpen (doordat ze zich bewust zijn van andermans vriendelijkheid en iets terug willen doen) en zijn ze minder materialistisch (als je waardeert wat je hebt, dan heb je minder behoefte aan iets nieuws). Ten vijfde: door dankbaarheid maak je makkelijker contact, versterk je bestaande verbanden en stimuleer je nieuwe relaties. Het bijhouden van een danklogboek kan gevoelens van grote verbondenheid opwekken. Ten zesde: dankbaar zijn voorkomt afgunstige vergelijkingen met anderen. Als je tevredener bent met wat je hebt, vergelijk je jezelf minder met andere mensen. Ten zevende: dankbaarheid gaat niet samen met negatieve emoties. Door dank te uiten worden gevoelens als woede, verbitterdheid en hebzucht minder hevig. Als laatste werkt dankbaarheid als een tegengif tegen hedonistische adaptatie (gewenning), dat wonderbaarlijke vermogen waarmee we ons snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden of ontwikkelingen.

Oefeningen in dankbaarheid

Oefeningen: Kies minstens één oefening uit en ga daarmee aan de slag. Als de oefening je tegen gaat staan en haar doel mist, verander dan meteen de manier en het tijdstip waarop en de frequentie waarmee je jouw dank betuigt. Als je elke dag op dezelfde manier dankbaar bent, gaat deze manier vervelen en zie je het nut er niet meer van in. Blijf afwisselen tussen verschillende manier van dankbaar zijn.

Gratitude2Dank logboek

Zorg dat je even helemaal tot rust kan komen. Bedenk dan drie tot vijf dingen waar je op dit moment dankbaar voor bent. Dit kan gaan om iets kleins en nietszeggends (de was is gedaan, het is een keer rustig in huis, er was geen file op de weg naar huis), maar ook iets groots en geweldigs (de eerste tandjes van je kind, de ondergaande zon). Uit onderzoek blijkt dat je dit het beste wekelijks kan doen. Als je het te vaak doet, kan gewenning optreden en mist de oefening zijn effect. Dit kan per persoon verschillen. Zoek voor jezelf uit wat het beste werkt voor jou. Je kan er ook voor kiezen om alleen deze oefening te doen als je een moeilijk moment achter de rug hebt of bijvoorbeeld alleen in het weekend.

Dankbaarheidspartner 

Maak een lijst met waarvoor jij dankbaar bent. Zoek een persoon in je omgeving waarmee je jouw lijst wilt delen. Deze persoon kan jou aanmoedigen om je dankbaarheidsoefeningen te blijven doen op een moment waarop jouw motivatie zakt.

Iemand direct dankbaar zijn

Kies een persoon aan wie je dank verschuldigd bent, bijvoorbeeld een tante, een oud klasgenootje, een collega, enz. Druk je waardering voor die persoon concreet uit. Schrijf hem of haar een brief of bezoek deze persoon en lees de brief voor. Beschrijf uitgebreid wat hij of zij voor jou heeft gedaan en hoe dat jouw leven heeft veranderd.

Je kunt natuurlijk ook jouw eigen manier bedenken om dankbaar te zijn. Hoe kan je dit vormgeven?

Workshop Effectief gelukkig werken

Ontdek waar jij gelukkig van wordt en je zult succesvol zijn. Volg een workshop Effectief gelukkig werken: bekijk deze korte film voor een korte impressie. Voor meer informatie over een in-company training klik hier. Wil jij meer weten over over hoe je gelukkiger kan werken? Neem dan vooral contact op met mij (06 212 901 84 of mhobbelt@gmail.com). Ik beantwoord graag elke vraag over geluk. :)