Category Archives: Meet jouw geluk en duurzaam gedrag

Meet jouw geluk en duurzaam gedrag

Overshoot Day is dit jaar berekent op 8 augustus, de dag waarop de volledige jaaropbrengst van de Aarde is opgebruikt (link). Je vraagt je misschien af, hoe kunnen we dan nog leven na deze dag? We gebruiken steeds meer de reserves van de Aarde. Het is te vergelijken met een koe die op een weiland staat en voldoende te eten heeft. Zij eet wat weg en dat groeit even snel weer aan. Maar zet je op datzelfde weiland twee koeien, dan eten ze eerst prima, maar als ze overal gegeten hebben, is niet alles snel genoeg weer aangegroeid. In dat stadium zitten we. Op een gegeven moment zijn er zo veel bruine plekken op het weiland dat de koeien niet voldoende meer te eten hebben.

Ecologische voetafdruk

Een indicator van duurzaamheid die goed bij dit verhaal past is de ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk brengt in kaart welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze aarde. Dit wordt uitgedrukt in hectares grond. Het beschikbare wereldgemiddelde voor een individu is 1,8 hectare. De gemiddelde Nederlander heeft een ecologische voetafdruk van 6,2 hectare. Dat is ruim drie keer zo veel als wat er beschikbaar is. Onze levensstijl legt dus een zware last op onze Aarde.

Hoe duurzaam ben jij?

Bereken jouw eigen ecologische voetafdruk op http://www.wnf.nl/voetafdruktest/

– Is de hoogte van jouw eigen ecologische voetafdruk je meegevallen? Bedenk dat het beschikbare wereldgemiddelde 1,8 hectare is.

– Deel jouw ecologische voetafdruk met mensen in jouw omgeving.

Wat is geluk?

De laatste decennia is het thema geluk steeds meer in populariteit gestegen in de Westerse wereld. Ook wetenschappers zijn zich steeds meer gaan interesseren voor dit onderwerp, waaronder de Nederlandse ‘geluksprofessor’ Ruut Veenhoven.

Is geluk maakbaar?
De essentie van geluk is het idee dat je ertoe doet.

 

Hij hanteert de definitie van geluk als tevredenheid met het leven in zijn geheel. Wetenschapper David Lynden voegt eraan toe: ´Geluk is iets wat je integreert over een langere periode. Als je veel genot beleeft wil dat nog niet zeggen dat je gelukkig bent. Geluk is existentieel. De essentie van geluk is het idee dat je ertoe doet´.

Hoe meet je geluk?

De meest gangbare methode om het geluk van mensen te meten is door simpelweg te vragen hoe tevreden mensen zijn met hun leven in het geheel. De antwoorden kunnen dan worden aangegeven op een tienpuntsschaal. Maar wat meet je dan eigenlijk? Is geluk niet te subjectief om gemeten te kunnen worden? De antwoorden op deze simpele vraag hangen samen met gezichtsuitdrukkingen, brain-wave patronen en cortisol niveaus (Helliwell et al, 2012). Verder correleert geluk met de mening van vrienden en familie (Sandvik et al., 1993). Dit houdt in dat wanneer bijvoorbeeld Jan aangeeft een 8 te scoren op geluk, dat ook vrienden en familie van Jan onafhankelijk van hem aangeven dat Jan hoog scoort op geluk. Wetenschappers zijn het inmiddels met elkaar eens dat geluk redelijk goed te meten is.

Meet jouw geluk

Vul de gelukstest in. Klik hier. Op welke terreinen in jouw leven kun je nog vooruitgang boeken om jouw geluk nog wat te verhogen? Of ben je al heel gelukkig en is het onredelijk om te denken dat jouw geluk nog zal toenemen?

Workshop Duurzaam Geluk

Workshop Duurzaam GelukWil je gericht aan de slag met jouw geluk en tegelijkertijd jouw ecologische voetafdruk verlagen, neem dan deel aan de workshop Duurzaam Geluk. Bekijk deze korte film voor een impressie van een workshop Duurzaam Geluk. De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 6 september. Klik hier voor meer info.