Masterclass Happy Process

Klanten gelukkig maken en werken met plezier

Happiness at work

Slechts 9% van de medewerkers is echt betrokken bij de organisatie. Hoe zit dat in jouw organisatie? Kun jij als manager jouw medewerkers gelukkig maken? En laten de processen van jouw organisatie dat wel toe? Maken goede processen alle mensen gelukkig? Wil je weten hoe het geluk van jouw medewerkers kan bijdragen aan het resultaat?

Doelgroep

De masterclass is ontwikkeld voor degene die processen en de mensen in de processen beter willen leren begrijpen. Dus ben jij manager, adviseur, projectleider of iemand meer inzicht wil in organisatieprocessen? Dan kun je je nu verdiepen in de grondbeginselen van Lean en krijg je handvatten voor meer gemotiveerde medewerkers en betere resultaten.

De Masterclass

vitaliteitIn sommige organisaties zijn medewerkers zeer betrokken, in andere organisaties is daarvan geen sprake. In de ene organisatie lopen de processen vlekkeloos, de proces efficiëntie ligt soms wel boven de 10%, in andere organisaties is het een bureaucratische worsteling om het werk voor elkaar te krijgen.
Onze stelling is dat plezier in het werk alleen mogelijk is als ook de processen binnen de organisatie dat ondersteunen. En andersom; goede processen zijn op zichzelf niet voldoende voor de vitaliteit van een organisatie. De kunst is om als organisatie al het potentieel aan te boren. Hoe ga je meer halen uit het talent van je medewerkers?
In een masterclass van een middag krijg je inzichten en tools aangereikt om de klant én de medewerkers centraal te stellen. Je ziet in hoe je organisatie kan focussen op activiteiten die een toegevoegde waarde voor de klant leveren. Dit gedachtegoed wordt Lean genoemd. We gaan je uitleggen hoe je Lean kunt toepassen en je medewerkers met meer plezier kan laten werken.
En er is meer… We koppelen psychologische theorieën over geluk aan de Lean praktijk en laten je de kracht van dat model ervaren in deze masterclass.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen die op een zeer interactieve manier worden gehandeld:

 • Praktisch aan de slag: Basiselementen van Lean
 • Hoe kun je continu processen verbeteren in een organisatie
 • PERMA: Score op verschillende gelukselementen
 • Intrinsieke motivatie: autonomie, persoonlijke ontwikkeling en betekenisgeving
 • Integratie Lean & Geluk: het vitaliteitskwadrant.

Resultaat

Na deze masterclass weet je:

 • Hoe met Lean de processen in een organisatie verbeterd worden
 • Wat de verschillende gelukselementen zijn
 • Waarmee medewerkers te motiveren zijn
 • Hoe een organisatie vitaal kan worden

Bij de masterclass ontvang je een reader met theorie en praktische toepassing daarvan.

Wat levert een vitale organisatie op?

Als medewerkers gelukkig zijn heeft dat voor de organisatie de volgende resultaten:

 • 33% betere winstgevendheid (Gallup)
 • 43% meer productiviteit (Hay Group)
 • 37% meer verkoop (Shawn Achor)
 • 300% meer innovatie (HBR)

Daarnaast scheelt het veel kosten door 51% lagere turnover (Gallup) en 50% minder veiligheidsincidenten (Babcock Marine). En natuurlijk door 66% minder ziekteverzuim (Forbes) en 125% minder gevallen van burn-out (HBR).

Daarnaast realiseer je met een goed proces nog verschillende opbrengsten en besparingen:

 • Terugdringen van verspillingen in organisaties, tot wel 90%
 • Voorkomen te late leveringen, voortaan 100% op tijd
 • Geen defecte producten leveren, meer dan 99% in één keer goed
 • Terugdringen kosten van voorraden, tot wel 90%
 • Meer tijd voor innovatie en kwaliteitsverbetering

In veel processen is de verhouding tussen “waardetoevoegende” werktijd als onderdeel van de totale doorlooptijd van een product of dienst, uit te drukken is in slechts enkele procenten, met in de praktijk voorkomende cijfers van procesefficiency tot onder de 0,5%. Door deze processen continu te verbeteren kan de procesefficiency enorm verhogen, tot wel 10% of meer (afhankelijk van het type product of service). Kijk bijvoorbeeld naar een aantal Lean cases.

Praktische zaken

De masterclass wordt gehouden op dinsdag 14 april in Utrecht, Oudegracht 235. Voor optimaal rendement van de masterclass is er plaats voor maximaal 12 deelnemers.

Investering

Je investeert tijd: de masterclass start om 13:00 en duurt tot 17:00. In het programma zit voldoende pauze. De financiële kosten bedragen Euro 249,00 (exclusief BTW, inclusief locatie en koffie of thee).

Docenten

Maarten Nijman is Lean Six Sigma expert (Master Black Belt) en sinds 2006 betrokken bij verbetertrajecten. Hij heeft ruim honderd mensen opgeleid en gecoacht in Lean of Lean Six Sigma.maarten-150x150

Michiel Hobbelt is sociaal psycholoog en geluksexpert, onderzoeker en trainer bij organisatie & adviesbureau Duurzaam Geluk.

fotoMichielHobbelt

Aanmelden

Schrijf je direct in voor de masterclass: hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *