Happy Planet Dagen

Duurzaam geluk organiseert happy planet dagen. Een happy planet dag is bedoeld om het draagvlak voor een duurzame samenleving te vergroten. Met duurzaamheid wordt de ecologische voetafdruk bedoeld. Tegenwoordig zien mensen duurzaamheid vooral als een investering in windmolens en zonnepanelen. Uit onderzoek blijkt dat alleen technische veranderingen onvoldoende leiden tot een duurzame samenleving, want de besparingen door windmolens en zonnepanelen worden vaak weer op een onduurzame manier ingezet. Te denken valt aan meer gebruik van bijvoorbeeld spaarlampen of zuinige auto´s of de besparing gebruiken voor het maken van een extra vliegreis. We hebben dus naast technische vooruitgang ook gedragsverandering nodig. Een happy planet dag richt zich op de bewustwording om gedragsverandering te weeg te brengen.

Eerste dagen in Diemen en Lunetten

In Diemen en Lunetten zijn met veel plezier de eerste dagen organiseert. Er waren respectievelijk 75 en 50 deelnemers op de dagen aanwezig. Er is een workshop georganiseerd over duurzaam geluk met wetenschap over geluk en de relatie tot duurzaamheid. Er is dan veel ruimte voor interactie. Er zijn films gedraaid. Lokale partijenkrijgen de ruimte om zichzelf te presenteren, zoals Milieudefensie, IVN, enz. Er worden concrete acties uitgewerkt door de deelnemers. Er is ruimte voor muziek en eten. Elke dag is weer anders en ontstaat door een samenwerking van de betrokken partijen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *