Boeken

1. Happiness (Richard Layard) Lessons from a New Science

2. Een vorm van beschaving (Klaas van Egmond)

3. The high price of materialism (Tim Kasser)

4. De maakbaarheid van het Geluk (Sonja Lyubomirsky) Een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven


1. Happiness (Richard Layard) Lessons from a New Science

 

In Westerse landen zijn mensen nog nooit zo rijk en gezond geweest. We hebben betere huizen, auto’s, voedsel en vakanties dan ooit tevoren. Echter we zijn sinds de jaren 50 niet of nauwelijks gelukkiger geworden. Hoe kan dit? Layard (2005) geeft aan dat de wetenschap en de technologische vooruitgang onze welvaart, kwaliteit van werk en gezondheid aanzienlijk vergroot hebben. Echter onze familierelaties, de verbondenheid en veiligheid van gemeenschappen en egoïstische waarden zijn achter uitgegaan. Ons geluk hangt boven alles af van de kwaliteit van onze relaties met andere mensen. Verder wennen we snel aan nieuwe levensomstandigheden (habituatie) en hangt onze tevredenheid af van een vergelijking met andere mensen. Als iedereen er op vooruit gaat, is de relatieve vooruitgang nul. Layard geeft ons handvatten voor wat werkelijk gelukkig maakt.

 

2. Een vorm van beschaving (Klaas van Egmond)

Onze huidige beschaving wordt gekenmerkt door crisissituaties die zich op ecologisch, economisch en sociaal gebied voordoen. Fundamentalistische religies, totalitaire staten, materialisme, hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme zijn alom vertegenwoordigd. Klaas van Egmond laat in dit boek zien welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en hoe naar een nieuwe ‘kwaliteit van leven’ kan worden gezocht om onze beschaving te veranderen. Een samenleving is duurzaam wanneer de verschillende waardeoriëntaties collectivisme versus individualisme in balans zijn en er tevens een balans bestaat tussen de materiële en immateriële waarden. Problemen ontstaan wanneer waarden te dominant worden, zoals nu het materialisme en het individualisme.

 

3. The high price of materialism (Tim Kasser)

Uit onderzoek blijkt dat mensen die het verkrijgen van rijkdom en bezittingen erg waarderen minder gelukkig zijn dan mensen die daar minder waarde aan toekennen. Tevens zorgen materialistische waarden voor meer angst, depressie, lage eigenwaarde en problemen met intimiteit. Materialistische waarden zorgen voor gevoelens van onzekerheid, verzwakken interpersoonlijke banden en zorgen voor gevoelens van onvrijheid. Kasser omschrijft niet alleen de problematiek rondom materialisme, maar geeft ook manieren om onszelf, onze families en samenleving minder materialistisch te maken.

 

4. De maakbaarheid van het Geluk (Sonja Lyubomirsky) Een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven

Uit onderzoeken (Lyubomirsky, 2007) naar één- en twee-eiige tweelingen kan geconcludeerd worden dat we met een bepaalde aanleg voor geluk worden geboren, die we van onze biologische ouders hebben geërfd. Er blijkt dat 50% van ons geluk vastligt in onze genen. De ontdekking die het meest indruist tegen onze intuïtie is misschien het gegeven dat slechts 10% van de variatie in geluksniveau verklaard kan worden uit verschillen in leefomstandigheden: het doet er niet zo veel toe of we rijk of arm zijn, gezond of ongezond, mooi of lelijk, getrouwd of vrijgezel, enzovoort. De overige 40% is het meest interessant, aangezien we daar het meeste invloed op hebben. Het blijkt dat ons bewuste gedrag 40% van ons geluk bepaalt. Belangrijk is wel om in te zien dat deze verhouding ‘van oorzaken van geluk’ alleen geld voor mensen in ontwikkelde landen. Tevens worden werkelijk gelukmakende gedragingen besproken.

 

2 thoughts on “Boeken

 1. Hoi! Misschien zijn de volgende boeken ook interessant:

  Treading Softly – Thomas Princen
  The Logic of Sufficiency – Thomas Princen
  Duurzame Levenskunst – Wilhelm Schmid
  Prosperity without Growth – Tim Jackson (die je vast al kent!)
  Environmental Virtue Ethics – Sandler and Cafaro (goede inleiding tot ‘duurzame deugdethiek’, een onderzoeksgebied dat nog in de kinderschoenen staat)
  Character and Environment – Rondal L. Sandler (een beetje een droge / theoretische uitwerking van een ‘duurzame deugdethiek’)
  The Psychology of Environmental Problems – Koger & Du Nann Winter (ben ik nu in bezig; prettig te lezen overzicht wat de psychologie voor duurzaamheidsproblematiek kan betekenen. Mist alleen het stukje ‘positive psychology’ denk ik.)
  The End of Over-consumption – Marius de Geus (staat nog op m’n to read lijstje. Ook komt er in 2013 een boek van zijn hand dat ‘De Filosofie van de Soberheid’ gaat heten)

  En zo staan er nogal wat boeken op m’n to read lijstje staan die interessant lijken. Excuses voor de golf aan voorstellen 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *