Geluk in Middelburg

Duurzaam en gelukkig leven

Verslag van de workshop bij een bijeenkomst van het Humanistisch Verbond door de heer Michiel Hobbelt, te Middelburg op 14 februari 2016. Geschreven door Jan Steenaard.

Een duurzaam en gelukkig leven behoort tot de mogelijkheden.
Workshop vond plaats in het centrum van Middelburg.

De voordracht van deze zondagmorgen was als het ware een samengaan van lezing en workshop. Op een levendige wijze enthousiasmeerde de spreker ons om in een open discussie te praten over geluk in combinatie met duurzaamheid. Met duidelijke en onderbouwde sheets werden heel wat verschillende stellingen aangegeven. Daarbij werd de vraag gesteld of men van mening was dat de mens bij ondervinding van deze standpunten gelukkiger zal worden. De kernpunten hiervan werden in hun onderlinge relatie vakkundig door Michiel Hobbelt besproken.

Kwaliteit van leven

Helder gaf hij aan waar het in het leven eigenlijk omgaat. Geluksbeleving is een zeer eigen  ervaring. Hoe persoonlijk dat wel is werd duidelijk gemaakt met een oefening die Petje op Petje af werd genoemd. De toehoorders moesten daarbij enkele onderwerpen bedenken waarvoor je dankbaar bent. Door te gaan zitten of te blijven staan werd ieders mening gevraagd over standpunten zoals: Leidt een bescheidener leven tot groter geluk? Levert een  dynamisch leven met familie en vrienden hiertoe een grotere bijdrage? Of kan het zijn dat je dankbaar bent voor een verdubbeling van je inkomen? Het ondervinden van een  goede relatie was ook een vraag. En ook deze niet onbelangrijke: Is geluk maakbaar?  De juiste antwoorden waren gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. In een levendige open discussie  werd dit alles met aansturing van onze spreker beoordeeld.

Zingeving

Is geluk maakbaar?
Je hebt wel degelijk invloed op jouw geluksgevoel.

Duidelijk was wel dat hierbij zingeving belangrijker was dan het behalen van het gestelde doel. Omgaan met zingeving geeft je een gevoel van controle over de structuur van je leven. Er bestaat ook een wetenschappelijk bewijs voor een gelukkig leven. Op gelukservaring heb je wel degelijk invloed. Immers 50 procent hiervan wordt bepaald door je genen, 10 procent door leef -omstandigheden en 40 procent door bewust gedrag, bijvoorbeeld regelmatig bewegen ( b.v. sporten ) en in het ondervinden van een goede relatie met je leefomgeving.

Debat over geluk

Al deze onderwerpen waren voor de aanwezigen onweerlegbare feiten. In een levendige open discussie werd dit alles met aansturing van onze spreker beoordeeld. Het geheel was geen lezing met uitgesproken meningen, maar eerder een onderlinge discussie waarbij iedere stelling teruggekoppeld werd naar de toehoorders, die dan weer hierover in een geanimeerd gesprek  geraakten. Ten slotte werd  ons de vraag gesteld: ,,Wat nemen jullie nu mee van deze zondagmorgen?” en ook: ,,Wat gaan jullie ermee doen?”. Om dit te weten te komen kregen wij een feedback formulier waarop de antwoorden ingevuld konden worden. Onze voorzitter  bedankte de heer Hobbelt voor zijn professionele presentatie/workshop en sprak hij zijn waardering uit voor de wijze waarop het belang van het abstracte geluksgevoel naar een meer definieerbare benadering werd besproken.

Jan Steenaard.

Middelburg, 14 februari 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *