All posts by admin

Is de mens egoïstisch?

Laatst had ik een gesprek met een man van de belastingdienst. Nadat hij had aangegeven dat het zelfs voor hem niet helemaal meer te volgen was, kwamen we te spreken over gelukkig werken. Hij gaf aan dat alle mensen van nature egoïstisch zijn en daar valt niks aan te doen. Deze gedachtegang over de natuur van de mens kom ik veel vaker tegen, maar klopt deze wel? Is de mens van nature egoïstisch?

Van nature zondig

Vanuit het Christendom komt het idee dat we van nature zondig zijn. God bepaald of we wel of niet in de hemel komen. We kunnen tijdens ons leven ‘bewijzen’ aan onszelf dat we behoren tot de goede groep die naar de hemel gaat. Om dat te bewijzen moeten we erg hard werken om te presteren en een uitmuntende prestatie dient dan als geruststelling dat we naar de hemel gaan. Maar als we falen dan is dat een slecht teken. Ook mensen die onderpresteren zijn minderwaardig en lui (Angst voor de vrijheid, Erich Fromm). Dit lijkt verdacht veel op hoe we nu onze economie hebben ingericht. Een mens is egoïstisch en werkt alleen als hij daar (veel) voor wordt betaald. Is de mens egoïstisch?

Self-fulfilling prophecy

Laten we eens kijken hoe de wetenschap hiernaar kijkt. Wetenschap is een wisselwerking tussen theorie en data. Theorieën organiseren en verklaren data (feiten). Feiten zonder theorieën zijn nagenoeg nutteloos. Maar theorieën moeten uiteindelijk wel zich voegen naar de feiten. Nieuwe feiten dwingen ons ertoe om onze inadequate theorieën te wijzigen. Dit is zoals het in het ideale geval gaat. Alleen bij de bestudering van mensen gaat het vaak anders dan met de bestudering van materie. Theorieën over mensen zijn anders dan theorieën over materie, omdat theorieën over mensen ook effect kunnen hebben op mensen, zelfs als ze niet waar zijn. Als iedereen denkt dat we egoïstisch zijn, dan gaan mensen daarnaar handelen en vervolgens zal blijken dat mensen egoïstisch zijn. Dit wordt ook wel het self-fulfilling prophecy genoemd. Bij materie werkt dit anders: als iets het niet doet, dan is dat meteen duidelijk voor iedereen. Valse ideeën kunnen ervoor zorgen dat mensen hiernaar handelen, zolang mensen er maar in geloven (Why we work, Barry Schwartz). Paul Verhaeghe verwoord het als volgt: Het neoliberalisme is veel dieper in de samenleving doorgedrongen dan wij doorgaans beseffen. Het nieuwe, dwingende neoliberale verhaal vertelt ons dat wij hypercompetitieve wezens zijn, enkel uit op ons eigen voordeel en succes. Daar gaan wij ons naar gedragen (link).

Werken voor geld?

Uit onderzoek blijkt dat mensen zichzelf niet zien als iemand die alleen gemotiveerd wordt door materiële beloningen. Echter ze zien anderen wel als zodanig (link). Dit komt door de heersende gedachte dat mensen egoïstisch zijn. Op deze manier organiseren managers het werk voor anderen zodanig dat deze mensen alleen beloond worden op een materiële manier. Het werk draait alleen nog maar om efficiency, eindeloze herhaling en de ultieme motivatie is de salarisstrook. Je reduceert werk tot lopende band werk dat zo betekenisloos wordt dat er niks anders op zit dan alleen te werken voor het geld. Als je werk zo vormgeeft, dan zal de werknemer ook alleen gemotiveerd zijn om te werken voor geld.

Gelukkig werken

Psycholoog Dale Miller stelt dat we ons minder altruïstisch gedragen dan we van nature zijn (link). We hebben een bepaald potentieel als mens en de omstandigheden bepalen of we als individu tot bloei komen of dat we alleen maar werken voor bijvoorbeeld geld. Als we als samenleving weinig vragen van mensen, dan gaan mensen zich daarnaar gedragen, bijvoorbeeld als we denken dat mensen egoïstisch zijn, dan gaan mensen zich egoïstisch gedragen. Als we onze instituten en ons werk zodanig vormgeven dat mensen alleen maar voor het geld werken, dan werken mensen alleen maar voor het geld. Maar als we mensen de ruimte geven (autonomie) om zich te ontwikkelen en zich in te zetten voor een doel buiten zichzelf, waardoor ze gemotiveerd worden, dan kunnen veel meer mensen geluk ervaren op het werk en zullen ze beter functioneren. Wat wil je nog meer?

Workshop Effectief gelukkig werken

Ontdek waar jij gelukkig van wordt en je zult succesvol zijn. Volg een workshop Effectief gelukkig werken: bekijk deze korte film voor een korte impressie. Voor meer informatie over een in-company training klik hier. Wil jij meer weten over over hoe je gelukkiger kan werken? Neem dan vooral contact op met mij (06 212 901 84 of mhobbelt@gmail.com). Ik beantwoord graag elke vraag over geluk. :)

Wil je gelukkiger worden? Verbind je dan met anderen

Epicurus (Grieks filosoof): Van alle dingen die wijsheid schenkt om het leven in geluk te leven, is de grootste zeker de vriendschap.

FriendshipOnderzoek heeft uitgewezen dat persoonlijke relaties meer aan onze geestelijke en lichamelijke gezondheid bijdragen dan geld, beroemdheid, succes of materieel bezit. Het werkt naar twee kanten: mensen worden gelukkig van relaties en gelukkige mensen hebben meer kans op relaties. Om gelukkig te zijn is het belangrijk om te blijven werken aan je sociale vaardigheden, hechte persoonlijke banden en wederzijdse steun. Een van de belangrijkste functies van sociale banden is het feit dat zij in moeilijke tijden sociale ondersteuning bieden. Mensen met een sterk sociaal netwerk zijn gezonder en leven langer (Lyubomirsky).

Maar gedragen mensen met een sterk sociaal netwerk zich ook duurzamer? Uit onderzoek blijkt dat mensen met intrinsieke waarden (waarden gericht op relaties, persoonlijke groei en zingeving) zich duurzamer gedragen dan mensen met materialistische waarden (waarden gericht op geld, imago en populariteit). Verder blijkt dat mensen met materialistische waarden minder gelukkig zijn dan mensen met intrinsieke waarden (Kasser). Mensen met materialistische waarden zijn dus zowel minder gelukkig als minder duurzaam. Een zwak sociaal netwerk wordt gezien als een verklarende factor waarom mensen met materialistische waarden minder gelukkig zijn.

handsMaterialistische waarden zorgen ervoor dat mensen minder investeren in hun relaties en gemeenschappen. Mensen met materialistische waarden maken bijvoorbeeld lange werkdagen om zo veel mogelijk geld te verdienen en hierdoor hebben ze minder tijd voor hun familie en vrienden. Hierdoor neemt de kwaliteit van deze relaties af. Verder hebben mensen met materialistische waarden meer last van: objectificatie (proces aan waarbij een mens of dier louter als een object beschouwd wordt), conflicten en gevoelens van vervreemding. Een andere reden is dat mensen veel gemakkelijker wennen aan materie dan aan mensen, waardoor de invloed van materie op het geluk van mensen sneller afneemt. Het verlangen naar een gelukkig huwelijk verandert niet als deze is vervuld, terwijl de aanschaf van een auto al gauw gevolgd wordt door het verlangen naar een grotere of luxere auto. Ze denken ten onrechte dat ze gelukkig worden van bijvoorbeeld veel geld verdienen, maar als de voldoening uitblijft gaan ze nog meer hun best doen door nog harder te werken. Ze komen in een vicieuze cirkel terecht.

Oefening

Trek deze week extra tijd uit voor je partner, vrienden en of familie. Dit kan door samen dingen te gaan doen, een mediavrije ruimte creëren in huis om met elkaar te kunnen praten, een wandeling of iets anders.

Oefening

Druk je bewondering, waardering en genegenheid uit naar je kennissen, vrienden en familie. Een belangrijke factor in elke relatie van vriendschap tot liefdesrelaties is een goede verhouding tussen positieve en negatieve uitingen, van tenminste 5:1. Dit wil zeggen dat je tegenover elke negatieve uitlating je het beste vijf positieve uitlatingen kunt zetten. Op deze manier functioneren relaties het beste. Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

 

Authenticiteit op het werk: wat als je je baan verliest?

Gelukkige mensen worden door hun baas positiever beoordeeld, doen hun werk daadwerkelijk beter, zijn productiever en zijn beter in staat om hun baan te behouden. Verder zijn ze minder vaak ziek en hebben ze minder kans op uitputting en burn-out. Leidinggevenden die hoog scoren op geluk hebben meer gelukkige en gezonde werknemers. Die gelukkige werkgevers worden ook weer op hun beurt positiever beoordeeld door hun besturen en hun bedrijven maken meer winst.

Uit onderzoek blijkt dat 50% van ons geluk vastligt in onze genen en slechts 10% van de variatie in geluk niveau kan verklaard worden uit verschillen in leefomstandigheden. De overige 40% is het meest interessant, aangezien we daar het meeste invloed op hebben. Het blijkt dat ons bewuste gedrag 40% van ons geluk bepaalt. En dat is van belang voor geluk op het werk. Je hebt invloed op je werkgeluk. Welke factoren zijn dan van belang voor werknemersgeluk?

Autonomie:  Ons verlangen de vrijheid te krijgen om te kiezen en te doen. Lees meer.

Mastery:  Onze zin om in iets heel goed te zijn (persoonlijke ontwikkeling). Lees meer.

Zingeving:  Onze drijfveer voor een hoger doel. Lees meer.

Erkenning:  Onze behoefte om gezien en erkend te worden in wat we doen.

Relatie:  De behoefte die een mens heeft om zich verbonden te voelen met anderen.

Authenticiteit

We hebben gezien dat autonomie, persoonlijke ontwikkeling (flow) en zingeving (een bijdrage leveren aan het grotere geheel) belangrijk zijn voor zowel je geluk als werkmotivatie. In deze blog zal ik ingaan op authenticiteit. Het is essentieel mensen te erkennen voor wat ze goed doen, maar het is ook belangrijk dat we ons bewust moeten zijn van de afhankelijkheid van mensen voor de goedkeuring van anderen. Leidinggevenden kunnen werknemers door veel erkenning te geven ook erg laten afwijken van hun kern. Mensen hebben namelijk de neiging om zich uit veiligheid aan te passen aan het profiel dat de leider ambieert. Dus samen met erkenning dient altijd ook authenticiteit een leefwijze te zijn die gestimuleerd wordt in het bedrijf (link).

authenticity

De meeste mensen spelen een rol op het werk. Ze zijn bang om ontslagen te worden en daardoor zichzelf en hun gezin in onveiligheid te brengen. We zullen er alles aan doen om onze baan te behouden. We zullen op ons werk niet handelen naar hoe we dat zelf willen, maar zodanig dat we de kans het kleinst houden om onze baan niet te verliezen. De zuiverheid van ons handelen verdwijnt dus in een sociale context waarvan we ons afhankelijk maken. En naarmate ons handelen onzuiverder wordt, wordt ook ons intern geluksgevoel kleiner. Met andere woorden: velen handelen niet authentiek en kunnen onmogelijk gelukkig zijn.

Stel jezelf de vraag: wat is het ergste dat er kan gebeuren als je je baan verliest? Meestal denken we vanuit doemscenario’s, maar zijn deze wel juist? De meeste mensen komen tot de conclusie dat de oorspronkelijke scherpte van hun angsten ongegrond is. Dat het niet zo is dat jij en jouw gezin niet meer zullen overleven, maar dat het anders zal gaan. De kans is groot dat je een baan zult vinden en dat deze baan dichter ligt bij wat je altijd al had willen doen. Het loskomen van je angst om je baan te verliezen, zal je helpen om gelukkiger te worden op je werk, omdat je dan (eindelijk) gaat handelen vanuit vrijheid en je meer jezelf kan zijn op je werk. 

 

 

Workshop Gelukkig werken

Workshop Utrecht – Joeri van de Riet en Rutger van Weeren organiseren een toffe, vrolijke workshop! Michiel Hobbelt komt je vertellen hoe je kan excelleren met jouw werk door gelukkig te zijn. Een vaag begrip, dat ‘geluk?’ Helemaal niet! Door een wetenschappelijke benadering van geluk met concrete tools presteer jij beter! www.duurzaamgeluk.nl | Datum: dinsdag 6 okt, 19.00-22.00 | Locatie: DOK030, Pretoriadreef 88, Utrecht | Aanmelden: leerstof2015@gmail.com | €25,- incl. koffie, thee en lekkers |

Wat is het recept voor geluk? Sigmund Freud: ‘Werk en liefde.’ 

Gelukkige mensen worden door hun baas positiever beoordeeld, doen hun werk daadwerkelijk beter, zijn productiever en zijn beter in staat om hun baan te behouden. Verder zijn ze minder vaak ziek en hebben ze minder kans op uitputting en burn-out. Bazen die hoog scoren op geluk hebben meer gelukkige en gezonde werknemers.
Die gelukkige bazen worden ook weer op hun beurt positiever beoordeeld door hun besturen en hun bedrijven maken meer winst. Ook zijn gelukkige mensen creatiever.

168871_485228871492531_1658773912_n

Uit onderzoek blijkt dat 50% van ons geluk vastligt in onze genen en slechts 10% van de variatie in geluk niveau kan verklaard worden uit verschillen in leefomstandigheden. De overige 40% is het meest interessant, aangezien we daar het meeste invloed op hebben. Het blijkt dat ons bewuste gedrag 40% van ons geluk bepaalt. En dat is van belang voor geluk op het werk. Je hebt invloed op je werkgeluk. Welke factoren zijn dan van belang voor werknemersgeluk?

Relatie:  De behoefte die een mens heeft om zich verbonden te voelen met anderen.

Erkenning:  Onze behoefte om gezien en erkend te worden in wat we doen.

Autonomie:  Ons verlangen de vrijheid te krijgen om te kiezen en te doen.

Mastery:  Onze zin om in iets heel goed te zijn (persoonlijke ontwikkeling).

Zingeving:  Onze drijfveer voor een hoger doel.

Programma

 • De wetenschap van geluk: Gelukkige werknemers presteren beter en zijn minder vaak ziek.
 • PERMA: Test op welke gebieden je jouw persoonlijke werkhouding nog kunt verbeteren.
 • De basis ingrediënten van geluk op het werk: Relatie, erkenning, autonomie, persoonlijke ontwikkeling en betekenisgeving
 • Flow: de ultieme werkervaring
 • Oefeningen: Waar word je blij van? Wat geeft jou betekenis? Waar ben je goed in?
 • Tools die jou aanspreken toepassen op jouw werksituatie.

Tijdens de workshop maken mensen kennis met de wetenschap van geluk. Leer de belangrijkste bestanddelen van werkmotivatie. Hoe is dat nu op jouw werk en hoe kan je ervoor zorgen dat deze facetten van jouw werk leiden tot meer werkmotivatie? De deelnemers leren wat de voordelen zijn van het ervaren van geluk op de productiviteit, de omgang, het ziekteverzuim, enz. Door middel van de PERMA test leren de deelnemers persoonlijk op welke terreinen van geluk ze nog vooruitgang kunnen boeken. De één kan bijvoorbeeld in veel verschillende situaties positief blijven, maar ervaart daarentegen weinig steun van collega’s. Verder leert men hoe men volledig op kan gaan in het werk dat je doet, de zogenaamde flow-ervaring. Hiertoe worden oefeningen gedaan om erachter te komen welke persoonlijke doelen het beste passen bij de deelnemers.

Een bijdrage leveren maakt gelukkig

Sonja Lyubomirsky: De vrucht van een vriendelijke daad is…. geluk.

Vrijwilligerswerk maakt gelukkig

Vrijwilligerswerk doen levert net zo veel geluk op als een verdubbeling van je inkomen. Vrijgevigheid en bereid zijn te delen maakt mensen gelukkig. We weten bijvoorbeeld dat gelukkiger mensen eerder aangeven dat zij regelmatig altruïstische handelingen verrichten (bijvoorbeeld boodschappen doen voor een zieke vriend, een vreemdeling helpen), meer tijd besteden aan het helpen van anderen en op hun werk dingen doen die verder gaan dan de taakomschrijving (een collega helpen ondanks hoge werkdruk) (link).

Zinvol leven

Goede daden stimuleren het gevoel dat het leven zin heeft en waardevol is. Door mensen te helpen of je in te zetten voor een goed doel, laat je je vaardigheden, mogelijkheden en deskundigheid zien en krijg je meer grip op je leven. Als je mensen helpt, krijg je daarvoor dank en waardering. Mensen zullen jou op hun beurt helpen als je in nood zit. Door anderen te helpen, bevredig je de basale menselijke behoefte van verbondenheid. Er wordt naar je gelachen, men is je dankbaar, raakt met je bevriend. Andere mensen helpen of troosten kan een welkome afwisseling zijn van je eigen sores en gepieker, omdat je je aandacht op iets anders richt.

a-group-of-women-volunteers-helping-to-replant-marsh-grass-on-the-refuge

Als je geluk hebt, ben je duurzaam 

Hulpvaardigheid leidt tot een versterkt gevoel van verbondenheid en solidariteit met je omgeving (‘we dragen allemaal ons steentje bij om ons milieu te beschermen’). Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door je in te zetten voor een goed doel (bijvoorbeeld Milieudefensie of Greenpeace) of het verkleinen van je eigen ecologische voetafdruk kan je gevoel van verbondenheid vergroten en je daardoor gelukkiger maken.

Geluk kun je leren

Uit geluksonderzoek blijkt dat iedere week een vriendelijk gebaar maken gedurende 6 weken al kan leiden tot een verhoging van je geluk. Belangrijk hierbij wel is dat je blijft variëren en niet steeds dezelfde vriendelijke gebaren maakt. Het moet geen dagelijkse plicht worden, maar wel prettig en nuttig.

Workshop Effectief gelukkig werken

Ontdek waar jij gelukkig van wordt en je zult succesvol zijn. Volg een workshop Effectief gelukkig werken: bekijk deze korte film voor een korte impressie. Voor meer informatie over een in-company training klik hier. Wil jij meer weten over over hoe je gelukkiger kan werken? Neem dan vooral contact op met mij (06 212 901 84 of mhobbelt@gmail.com). Ik beantwoord graag elke vraag over geluk. 🙂

Tips:

-Let goed op de timing. Als je te weinig doet, word je daar niet gelukkiger van. Doe je te veel, dan is de kans groot dat je overbelast, gefrustreerd of oververmoeid raakt. Mantelzorger hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een depressie.

-Breng variatie aan in je goede daden. Steeds hetzelfde doen leidt tot gewenning. Relaties aan gaan door je goede daad, kan gewenning tegen gaan.

Oefeningen

 • Kies één dag van de week uit en doe op die dag een nieuwe, bijzonder goede daad of doe drie tot vijf gewone goede daden.
 • Doe een goede daad waarover je met niemand praat en waarvoor je niets in ruil verwacht. Ga je niet uitgebreid zitten afvragen waarom andere mensen niet zo attent zijn als jij. Hiermee overtuig je jezelf ervan dat je niet alleen maar goed doet om bewonderd te worden. Je gevoel van eigenwaarde neemt toe en je goedheid wordt waardevoller.

Ontwikkel jezelf door volledig op te gaan in wat je doet

Probeer eens iets nieuws. Schrijf je in voor die cursus. Stel je eens verantwoordelijk voor andere taken op je werk. Repareer een fiets. Leer een instrument te spelen of hoe je nieuwe gerechten maakt. Bedenk doelen die je wilt bereiken. Nieuwe dingen leren vergroot niet alleen je zelfvertrouwen, maar is gewoon ook heel erg leuk.

Een gelukkig leven is een leven dat gekarakteriseerd wordt door flow, door compleet in Concentratebeslag genomen worden door wat je doet (Mihaly Csikszentmihalyi, 1990). Flow is een toestand van intens verdiept zijn in en betrokken zijn bij het huidige moment. Mensen geven aan dat ze zich in flow sterk en efficiënt voelen, op de top van hun kunnen, alert, de situatie meester en zich totaal onbewust van zichzelf. Wat ze doen, doen ze zuiver om het doen.

Om in een staat van flow te komen is het belangrijk om aandacht te hebben voor het huidige moment en je niet te richten op het doel. Zoek daarvoor een activiteit die niet te gemakkelijk is en niet te moeilijk. Wanneer de taak te moeilijk is ervaren we angst en wanneer de taak te makkelijk is ervaren we verveling. Van belang is ook dat je een activiteit kiest waarin je onmiddellijk feedback krijgt over hoe je het doet. Open staan voor nieuwe ervaringen kan je helpen om meer flow te ervaren. Flow ontstaat onder deze bepaalde omstandigheden. Voor deze optimale ervaring kunnen we gericht kiezen en is iets dat wij doen gebeuren.

Hoe kom je in flow?

 • Weten dat we de taak kunnen voltooien (ken jezelf)                                      
 • Concentreren op onze bezigheid.
 • flow-schemaDuidelijk doel
 • Feedback
 • Intense moeiteloze betrokkenheid (zonder afleiding)
 •  Gevoel alles onder controle te hebben
 • Tijdens bezigheid minder aan jezelf denken
 • Besef van tijd verandert

Ervaringen meer flow dan bezittingen

Ervaringen bieden meer flow dan het bezitten van spullen. Daardoor biedt een duurzaam leven ook voldoende kansen op het ervaren van geluk. De voldoening die bijvoorbeeld ontstaat uit het zelf verbouwen van je eten is waarschijnlijk hoger dan het rijden naar de supermarkt. Tevens kun je meer voldoening halen uit het zelf repareren van een apparaat dan uit het rijden naar de winkel om een nieuwe te kopen. Belangrijk is wel dat de duurzame activiteit niet te moeilijk is, want dan treedt flow niet op.

Mensen met materialistische waarden (geld, imago en populariteit) ervaren minder snel flow dan mensen met waarden voor persoonlijke groei, relaties en gemeenschapszin. Dit komt omdat ze zich meer bewust zijn van zichzelf, want ze zijn gericht op populariteit. Doordat ze zich bewust zijn van zichzelf, kunnen ze niet in een staat van flow terecht komen.

Oefeningen:

 • Op welke momenten ervaar jij flow? Waar was je? Wat was je aan het doen? Werkte je met iemand samen en zo ja met wie?
 • Hoe kun je meer flow momenten aanbrengen in jouw dag? Hoe kan je meer uitdaging creëren gedurende de dag?
 • Welke ontspannende activiteiten onderneem jij op het werk? Kan je ook nieuwe activiteiten bedenken?
 • Ga deze week bewust iets duurzaams doen. Denk aan een vegetarisch recept maken, fietsen of wandelen. Leverde deze activiteit jou flow op?

 

 

Gelukkig werken: Doe de test autonomie op het werk

Wat is het recept voor geluk? Sigmund Freud: ‘Werk en liefde.’

Door Michiel Hobbelt

De Nederlandse economie is de laatste decennia veranderd in een diensteneconomie. Het werk dat we doen is steeds creatiever en minder routinematig geworden en juist hierdoor is het werkplezier ook toegenomen. Routinematig werk komt steeds minder voor in Westerse landen. Ford_assembly_line_-_1913Belonen en straffen werkt goed voor routinematig werk, maar juist niet voor artistiek, empathisch en niet-routinematig werk. Belonen en straffen gaat ervan uit dat werk van nature niet plezierig is. Organisaties zijn steeds meer egalitair geworden. Voor egalitaire organisaties heb je mensen nodig die gemotiveerd zijn vanuit zichzelf. Routinematig werk vraagt om aansturing, terwijl niet-routinematig werk een zelfstandige werkhouding vergt. Hoe motiveer je mensen? Hoe vergroot je werkgeluk?

Wat motiveert ons?

Volgens Daniel Pink (link) zijn er drie niveaus van motivatie: 1) biologisch/ instinctmatig, 2) conditionering (belonen en straffen) en 3) intrinsieke motivatie. Biologische motivaties zijn de dierlijke aansturingen, zoals bijvoorbeeld honger en sex. Belonen en straffen werkt het beste bij gemakkelijk en routinematig werk. Op creatief, empathisch en niet-routinematig werk hebben beloningen en straffen vaak zelfs een negatief effect op onder andere de productiviteit. Bij dit soort werk kan het beste de intrinsieke motivatie van mensen worden gestimuleerd. Intrinsieke motivatie van mensen wordt bepaald door: autonomie, persoonlijke ontwikkeling (mastery) en zingeving. Wanneer deze facetten van een baan optimaal zijn, dan is de werknemer optimaal gemotiveerd. Deze facetten zijn gestoeld op de Self-Determination Theory van de onderzoekers Decy en Ryan (link). Volgens deze theorie bestaan er drie universele psychologisch aangeboren behoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Wanneer aan deze behoeften gehoor is gegeven, dan zijn mensen gemotiveerd, productief en gelukkig.

Autonomie

Autonomie is anders dan onafhankelijkheid. Autonomie betekent handelen naar eigen keuze en kan dus ook betekenen dat je autonoom bent en ondertussen afhankelijk van elkaar bent. Autonomie zorgt voor een hoger conceptueel begrip, hogere cijfers, verhoogde vasthoudendheid op school en tijdens sport, hogere productiviteit, minder burnout en een hoger geluksniveau (Deci & Ryan, link).

freedom_by_t4nsuEen organisatievorm die sterk gebaseerd is op autonomie is ‘ROWE’ (Results-Only Work Environment). Hiermee wordt bedoeld een werkomgeving gekenmerkt door geen verplichte werktijden. Het maakt niet uit hoe ze hun werk doen, wanneer of waar, als het resultaat maar goed is. De productiviteit neemt toe en stress neemt af. Mensen richten zich op hun werk in plaats van zich te richten of iemand hun betrapt op niet aanwezig zijn. Belangrijk is wel dat er goede afspraken worden gemaakt. Onze natuur is dat we nieuwsgierig zijn en dat we zelf richting geven. Autonomie is de belangrijkste van de drie universele menselijke behoeftes volgens de Self-Determination Theory.

Intrinsieke motivatie van mensen neemt toe wanneer hun autonomie op vier vlakken wordt vergroot (4T’s): hun taak (laat mensen zelf kiezen wat ze willen doen), hun tijd (niet belonen op het aantal uren, maar op het resultaat), hun techniek (hoe ze hun werk doen) en hun team. Mensen die intrinsiek worden gemotiveerd zijn fijner om mee samen te werken. (Gagné & Deci, link).

Hoe autonoom is jouw werk?

Geef aan op een schaal van 1-10 (0 = vrijwel geen, 10 = aanzienlijke hoeveelheid).

1. Hoe autonoom kun je jouw taken op het werk uitvoeren? Denk aan jouw belangrijkste verantwoordelijkheden en wat je doet op een gemiddelde dag.

2. Hoe autonoom kun je jouw eigen tijd indelen? Bijvoorbeeld wanneer je begint, wanneer je gaat en hou je je tijd indeelt op je werk? 

3. Hoe vrij ben je om zelf te kiezen met wie je samenwerkt op je werk?

4. Hoe vrij ben je in het kiezen van de technieken die je gebruikt om je belangrijkste verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren? 

Jouw totaal score: …………….. (tel de antwoorden van 1 t/m 4 bij elkaar op)

De score valt ergens tussen de 0 en 40 punten (met 0 een Thaise gevangenis en 40 Woodstock). Een score van 27 is een mooie score. Echter als deze score bestaat uit 3 achten voor taken, tijd en techniek, maar een drie voor team, dan heb je een zwakke plek voor de autonomie voor teams gevonden. Hier kan je aan werken.

Deel je ervaringen

Wil je hieronder aangeven hoe jij autonomie op het werk ervaart? Waar scoor je hoog op? Wat kan je verbeteren? Heb je tips voor andere lezers om hun autonomie te verbeteren?

In volgende blogs zal ik verder ingaan op intrinsieke motivatie en geluk. Dan komen persoonlijke ontwikkeling en zingeving aan bod als belangrijke ingrediënten voor werkgeluk.

 

 

Bestrijd het sociale media monster: drie manieren om online afleidingen te beperken.

Leren hoe je (online) afleidingen kunt beperken maakt mensen productiever en efficiënter. 

door Elmar Dettingmeijer, sociaal psycholoog en trainer bij Duurzaam Geluk

Terwijl ik deze blog aan het schrijven ben gaat mijn telefoon af, kom ik een bekende tegen, check ik mijn Facebook en mijn email twee keer en stuur ik drie WhatsApp berichtjes. Klinkt bekend? Welkom in de wereld van het sociale media monster.

Sociale Media Monster

Gelukkig ben ik niet de enige. Uit onderzoek van de nationale vacature bank onder 900 respondenten blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse werknemers afgeleid is door sociale media gebruik op het werk (link). Bij ruim een kwart gaat dit ten koste van de werkzaamheden.

Microsoft toonde eerder al in een grootschalig onderzoek onder eigen werknemers aan dat werknemers om de tien minuten door sociale media afgeleid zijn. En wanneer ze afgeleid zijn duurt het nog eens twintig minuten om zich weer te focussen (link). Er gaat dus veel tijd verloren aan het checken en dubbelchecken van emails, tweets en facebook berichtjes.

Leren hoe je (online) afleidingen kunt beperken maakt mensen productiever en efficiënter. Met minder afleidingen en meer focus ervaar je minder stress (link). Zonder afleidingen kan je  makkelijker in de flow komen, kwalitatief goed werk afleveren en veel meer bereiken door de dag heen. Klinkt goed, maar hoe kom je daar?

Checken van e-mails

Een van de meest voorkomende afleidingen is het checken van de e-mail. Veel mensen kunnen heel hun dag spenderen met het lezen van mailtjes. Een van de beste manieren om dit te voorkomen is om vaste ‘e-mail tijden’ in te plannen. Je kan bijvoorbeeld elke keer bij het aankomen op je werk of tijdens je vaste koffiepauze de email checken. Doe dit dan in tijdsblokken van 30 minuten. Dit blijkt namelijk het meest efficiënt te zijn voor kleinere taken (link).

Een andere tip is om e-mails in acties te vertalen. Wanneer je een email binnen krijgt waar je meer dan een paar minuten aan moet besteden zet het dan op je to-do lijstje. Daarnaast is het handig wanneer je het e-mail programma niet hoeft te gebruiken jezelf uit te loggen. Dit zorgt ervoor dat je niet in de verleiding komt om constant je e-mail te checken want het kost moeite om opnieuw in te loggen. Als bijkomend voordeel ervaar je daardoor minder stress (link).

Instant Messaging

Een andere veel voorkomende afleider is instant messaging met als meest bekende provider: WhatsApp. Instant messaging zorgt ervoor dat mensen minder efficiënt werken (link). De truc om instant messaging te beperken is om net als bij het checken van emails vaste ‘instant messaging’ tijden in te plannen. Overigens helpt het ook om meldingen van WhatsApp groepen uit te schakelen (zie link). Wanneer je niet gecontacteerd wil worden ga dan offline of verander je status naar bijvoorbeeld ‘aan het werk’.

Het internet

Infobesitas wordt gedefinieerd als een continue honger naar informatie met de onderliggende angst om dingen te missen (Fear of Missing Out of kortweg FOMO). Deze aandoening neemt zichtbaar toe in de samenleving schrijft de Volkskrant (link). We krijgen gemiddeld gezien twintig keer meer informatie te verwerken dan twintig jaar geleden. Wat kunnen we doen aan deze informatie overload?

We kunnen allereerst ervoor zorgen dat we onszelf beperken in de hoeveelheid nieuws die we te zien krijgen. Ikzelf heb al een aantal jaren geen tv meer en lees al een aantal maanden geen kranten meer. Dit doe ik om de hoeveelheid nutteloze informatie die ik binnen krijg te beperken (lees: reclame) en daardoor ruimte over te laten voor nuttige informatie (bijvoorbeeld: wetenschappelijke artikelen). Het hoeft niet zo radicaal, maar zorg ervoor dat je op één vast tijdstip het nieuws tot je neemt (én met mate).

Daarnaast is het handig om vaker offline te werken. Kan een taak ook met pen en papier gedaan worden (zoals een brainstorm sessie)? Doe dit dan. Het voordeel van het werken met pen en papier is dat dingen beter onthouden worden dan wanneer je typt en veel mensen geven aan dat ze van schrijven creatiever worden in tegenstelling tot werken met de computer (link).

Ten slotte is het mogelijk om speciale software zoals Anti-Social (link) of Freedom (link) te installeren. Deze software blokkeert voor een bepaalde tijd (die jijzelf in kan stellen) websites naar keuze (zoals Facebook of Twitter). Gebruik maken van deze technologie kan nodig zijn wanneer je onder de categorie zwaar verslaafd valt.

Kortom

Om het online sociale media monster te bestrijden hebben we een aantal tools tot onze beschikking. We kunnen vaste tijden inplannen waarin we onze e-mails en berichtjes checken, we kunnen vaker ervoor kiezen offline te werken en we kunnen – wanneer we toch de neiging hebben om bijvoorbeeld onze gehele inbox op te ruimen – dit het beste in blokken van 30 minuten doen (link). Daarnaast is het belangrijk om selectief te zijn: welke informatie heb ik nodig om mijn doelen te kunnen bereiken? En welke informatie is overbodig en gebruik ik alleen om mezelf af te leiden van de doelen die ik heb gesteld? Door dit verschil te weten kan je efficiënt en nog belangrijker effectief aan de slag. Ik weet nu wat mij te doen staat om een efficiënte niet door sociale media afgeleide dag te hebben, jullie ook? Tips, suggesties en persoonlijke ervaringen zijn meer dan welkom!

Wil je weten hoe gelukkig jij bent, doe dan een korte test. Klik hier.