Authenticiteit op het werk: wat als je je baan verliest?

Gelukkige mensen worden door hun baas positiever beoordeeld, doen hun werk daadwerkelijk beter, zijn productiever en zijn beter in staat om hun baan te behouden. Verder zijn ze minder vaak ziek en hebben ze minder kans op uitputting en burn-out. Leidinggevenden die hoog scoren op geluk hebben meer gelukkige en gezonde werknemers. Die gelukkige werkgevers worden ook weer op hun beurt positiever beoordeeld door hun besturen en hun bedrijven maken meer winst.

Uit onderzoek blijkt dat 50% van ons geluk vastligt in onze genen en slechts 10% van de variatie in geluk niveau kan verklaard worden uit verschillen in leefomstandigheden. De overige 40% is het meest interessant, aangezien we daar het meeste invloed op hebben. Het blijkt dat ons bewuste gedrag 40% van ons geluk bepaalt. En dat is van belang voor geluk op het werk. Je hebt invloed op je werkgeluk. Welke factoren zijn dan van belang voor werknemersgeluk?

Autonomie:  Ons verlangen de vrijheid te krijgen om te kiezen en te doen. Lees meer.

Mastery:  Onze zin om in iets heel goed te zijn (persoonlijke ontwikkeling). Lees meer.

Zingeving:  Onze drijfveer voor een hoger doel. Lees meer.

Erkenning:  Onze behoefte om gezien en erkend te worden in wat we doen.

Relatie:  De behoefte die een mens heeft om zich verbonden te voelen met anderen.

Authenticiteit

We hebben gezien dat autonomie, persoonlijke ontwikkeling (flow) en zingeving (een bijdrage leveren aan het grotere geheel) belangrijk zijn voor zowel je geluk als werkmotivatie. In deze blog zal ik ingaan op authenticiteit. Het is essentieel mensen te erkennen voor wat ze goed doen, maar het is ook belangrijk dat we ons bewust moeten zijn van de afhankelijkheid van mensen voor de goedkeuring van anderen. Leidinggevenden kunnen werknemers door veel erkenning te geven ook erg laten afwijken van hun kern. Mensen hebben namelijk de neiging om zich uit veiligheid aan te passen aan het profiel dat de leider ambieert. Dus samen met erkenning dient altijd ook authenticiteit een leefwijze te zijn die gestimuleerd wordt in het bedrijf (link).

authenticity

De meeste mensen spelen een rol op het werk. Ze zijn bang om ontslagen te worden en daardoor zichzelf en hun gezin in onveiligheid te brengen. We zullen er alles aan doen om onze baan te behouden. We zullen op ons werk niet handelen naar hoe we dat zelf willen, maar zodanig dat we de kans het kleinst houden om onze baan niet te verliezen. De zuiverheid van ons handelen verdwijnt dus in een sociale context waarvan we ons afhankelijk maken. En naarmate ons handelen onzuiverder wordt, wordt ook ons intern geluksgevoel kleiner. Met andere woorden: velen handelen niet authentiek en kunnen onmogelijk gelukkig zijn.

Stel jezelf de vraag: wat is het ergste dat er kan gebeuren als je je baan verliest? Meestal denken we vanuit doemscenario’s, maar zijn deze wel juist? De meeste mensen komen tot de conclusie dat de oorspronkelijke scherpte van hun angsten ongegrond is. Dat het niet zo is dat jij en jouw gezin niet meer zullen overleven, maar dat het anders zal gaan. De kans is groot dat je een baan zult vinden en dat deze baan dichter ligt bij wat je altijd al had willen doen. Het loskomen van je angst om je baan te verliezen, zal je helpen om gelukkiger te worden op je werk, omdat je dan (eindelijk) gaat handelen vanuit vrijheid en je meer jezelf kan zijn op je werk. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *