Vergelijken maakt ongelukkig

Gelukkige mensen beoordelen zichzelf naar hun eigen, innerlijke maatstaven.

Gelukkige mensen vergelijken minder, genieten meer van andermans succesverhalen en tonen medelijden bij andermans tegenslagen.

Ongelukkige mensen zijn opgelucht als andere mensen pech hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *